Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

CHẾT THEO KẾ HOẠCH

Tường Thụy


Đợt lũ lụt vừa qua ở Miền Trung, 43 người chết, 4 người mất tích, coi như chết, tổng cộng gần năm chục mạng người.

Lý do mưa, đã đành. Nhưng đang mưa, các hồ thủy điện thi nhau xả lũ làm lũ chồng lũ là nguyên nhân chính dẫn đến cướp đi gần năm chục nhân mạng. Tại sao là nguyên nhân chính? Vì lũ thấp thì ít có khả năng chết người nhưng khi xả lũ đẩy mực nước lên cao, lũ quét mới gây nên thảm họa.

Tuy nhiên, theo ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thì "chưa có báo cáo nào nói rằng có hồ nào đó xả lũ sai quy trình và các địa phương có hồ chứa đều khẳng định như vậy". Tức là, các hồ thủy điện đều xả lũ đúng qui trình.

Xả lũ đúng qui trình dẫn đến ngót năm chục người chết. Suy ra, những người chết vì xả lũ là tất yếu. Khi ấn nút tháo cống (đúng qui trình) đã xác định được là có người chết rồi. Ông Hải còn tỏ ra mừng rỡ "... tình trạng vỡ hồ chứa không xảy ra. Tôi cho đây là điều đáng mừng". Ý ông Hải hẳn là, nếu xảy ra vỡ hồ, số người chết còn nhiều hơn chứ không chỉ bấy nhiêu, con số chỉ có gần năm chục thiệt mạng là điều đáng mừng.

Điều đó cũng có nghĩa, số ngót năm chục người chết kia là chết theo kế hoạch. Và lần sau có mưa lớn, các hồ cứ việc xả lũ "đúng qui trình" và dân tiếp tục chết. Tất nhiên, đã "đúng qui trình" thì chẳng thằng chó chết nào phải chịu trách nhiệm cả. Sao mạng người ở cái nước này nó rẻ vậy.

Sư bố cái thằng qui trình. Hết thằng cơ chế, thằng thể chế chịu, giờ đến lượt thằng qui trình gây khổ cho dân tao. Nếu qui trình đúng mà chết người nhiều như thế thì vứt mẹ chúng mày đi. Chúng tao không cần đổi thủy điện "đúng qui trình" lấy mạng sống.

22/11/2013

2 nhận xét: