Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

CÙNG CẢ NƯỚC MÒ KIM ĐÁY BIỂN

Thơ Trần Mạnh Hảo

"Con người sinh ra để sống chứ không phải để chuẩn bị sống"
Boris Patexnac ( trích trong cuốn "Bác sĩ Jivago")

Ông Nguyễn Phú Trọng phán rằng : " Cuối thế kỷ 21 Việt Nam chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội ! "

Toàn đảng toàn dân cùng mò kim dưới đáy biển Đông
Lưỡi bò Trung Quốc đang lừ lừ liếm biển sao ta mò kim nổi ?
Hi sinh mấy triệu người cho một chuyện lông bông !

.
Trần Mạnh Hảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét