Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

MẠNG DÂN KHÔNG PHẢI MẠNG TA!

Xả lũ là đúng quy trình!
Dân tự chết bất thình lình… chẳng oan!
Nhà mất, nhưng miệng lưỡi quan
Phủi sạch trách nhiệm, cãi tràn cung mây

- Quy trình xả lũ xưa nay
Báo trước 2 tiếng thế này chẳng sai!

Bão Hải Yến- bởi thiên tai
Xả lũ đồng loạt- nhân tai rành rành
Nếu không xử lũ lưu manh
Sinh mạng dân Việt sẽ thành rác thôi!

Xả lũ- Năm chục người chết trôi
Tràn bùn Bauxite triệu người đi tong!
Ngự trong hội nghị Diên Hồng
Các bô lão có “ điếc ” không, hay là:

- Mạng Dân - chẳng phải mạng Ta!
“ Lợi ích nhóm ” đã tràn ra nghị trường?

Ngày 24/11/2013
Thanh Sơn

Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét