Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

ƠI THIÊN THAI…

BÙI MINH QUỐC

ƠI THIÊN THAI…

(Thân ái chép tặng hai bạn Đặng Hữu Phúc, Kim Quang Minh)

Thiên thai của anh đây chăng
Những tháng năm
những tháng năm
ngắc ngoải
Hồn tắt nhạc
thân tàn
mắt dại
Cái huân chương
báo hiệu liệt giường
Cái nấm mồ cao sang
muốn sánh cùng kiệt tác
Có bù đắp nổi chăng

Những tháng năm
những tháng năm
Hồn anh tắt nhạc ?
Ơi thiên thai
Đất nước khôn nguôi khóc hận một thiên tài !

Đà Lạt 1997

VÒNG HOA ĐAO PHỦ

Tưởng nhớ các thiên tài bị đày đọa
Đang hát bị chẹn cổ
Tắt nhạc đến hết đời

Giết xong một thiên tài
Hắn dâng hoa trước mộ

Hoa đao phủ ngạo cười
Giết anh thêm lần nữa .

Đà Lạt 1997

Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét