Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

ĐẢNG THẮNG – DÂN THUA?

Lúc 9:53:09 sáng ngày 28/11/2013, Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã biểu quyết thông qua bản Hiến pháp mới 2013 với 486 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và không có phiếu chống trong tổng số 488 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tại Hội trường Quốc hội.

Chín bẩy phẩy bẩy phần trăm
“ Lòng dân ý đảng”- Ai ngăn được nào?
72 Nhân sĩ anh hào
Đòi sửa Hiến pháp nghĩ sao bây giờ?
Nhân dân mỏi mắt trông chờ
Được đảng cởi ách nào ngờ… còn lâu!

Búa liềm treo ở trên đầu
Sổ hưu trước mặt, thêm “mầu” nay mai…
Các nghị sáng mắt, dỏng tai
Anh minh bậc nhất thiên tài đảng ta!
Đồng thanh cùng hát đảng ca:
“ Bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình”!
Nghị trường đồng loạt rung rinh
Tiếng hô dậy đất: Đảng mình thắng to!

Nhân dân lại thắt ruột lo:
Ruộng đất lại bị cướp cho lũ giầu!
Điều 4 trễm trệ trên đầu
Nhân quyền ơi hỡi còn lâu mới về…
Quân đội từ nay xin thề
Trung thành với đảng, bùa mê uống rồi?
Chín mươi triệu Nhân dân ơi!
Lại thành cừu để cho người dắt, chăn?

Ngày 1/12/2013
Thanh Sơn
Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét