Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Kiến nghị của luật sư Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho nhà báo Trương Duy Nhất

Luật sư Trần Vũ HảiTài liệu này do gia đình ông Trương Duy Nhất gửi đến và đề nghị đăng theo yêu cầu của ông muốn công bố các tài liệu công khai liên quan đến vụ án ngày 4/3/2014.

Đây là kiến nghị của luật sư Trần Vũ Hải yêu cầu triệu tập những người bị hại hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Duy Nhất và những người thực hiện giám định đến phiên tòa sơ thẩm, đảm bảo xét xử đúng Hiến pháp và luật định.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét