Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Sẽ có Tổ chức xã hội dân sự của các thầy cô giáo: Hội giáo chức Chu Văn An

Thư Ngỏ


Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kính gửi quý vị giáo chức Việt Nam 

Kính thưa Quý Vị,

Chúng tôi là những người đã từng phục vụ trong ngành giáo dục thuộc nhiều lãnh vực, đã nhiều năm đứng trên bục giảng để tận tâm phục vụ việc giảng dậy con em nhiều lứa tuổi, theo phương châm đã được Quản Trọng cổ suý từ ngàn xưa: “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” (nghĩa là kế hoạch trăm năm không gì bằng trồng người).

Thực vậy, việc giáo dục đào tạo những thế hệ thanh niên có trình độ kỹ thuật, khoa học tiên tiến, đồng thời là những công dân biết thương yêu đồng loại, hữu ích cho xã hội và cho đất nước vốn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia. Tuy nhiên những sự việc xảy ra hàng ngày trước mắt không khỏi khiến chúng ta không ưu tư, suy nghĩ. Chúng tôi đều có những trăn trở giống nhau về sự nghiệp giáo dục và thực trạng giáo dục ngày một xuống cấp nghiêm trọng của nước nhà. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để đi đến một quyết định thành lập Ban Vận Động Hội Giáo Chức Chu Văn An. để phục vụ cho những mục tiêu nói trên. 

Sự chọn lựa Chu Văn An, một nhà giáo mẫu mực có công rất lớn đối với nền giáo dục Việt Nam để đặt tên cho Hội Giáo Chức Chu Văn An, nhằm nói lên hoài bão của Hội là góp phần chấn hưng tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay, cũng như góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của đất nước.

Thiết nghĩ “một cây làm chẳng nên non” nên chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị cùng ủng hộ, góp phần cũng như tham gia vào Hội để cùng với anh em chúng tôi xây dựng những thế hệ thanh niên rường cột của nước nhà. Được như vậy, mỗi cá nhân chúng ta cũng thấy mãn nguyện, mà đất nước, xã hội cũng được cường thịnh, an hoà do sự chung đắp xây dựng của những con người được hướng dẫn, giáo dục theo tinh thần nhân bản, khoa học, khai phóng, đại chúng và sáng tạo.

Chúng tôi rất mong mỏi nhận được những ý kiến đóng góp và sự tham gia của quý vị. Xin liên lạc với chúng tôi qua hộp thư HoiGiaoChucChuVanAn@gmail.com hoặc liên lạc với những anh chị em trong Ban Vận Động có tên trong danh sách bên dưới.

Trân trọng kính chào đoàn kết.


Ban Vận Động thành lập Hội Giáo Chức Chu Văn An


Vũ Mạnh Hùng - ĐT : 0902219982

Đỗ Việt Khoa – ĐT : 0906280006

Tô Oanh – ĐT : 0985396418

Vũ Hùng – ĐT : 0125383830626

Nguyễn Tiến Dân – ĐT : 01685056430

Nguyễn Thế Hùng – ĐT : 0905233440

Vi Đức Hồi – ĐT : 01665907650

Phạm Minh Hoàng – ĐT : 0938157501Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét