Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

NGÀY MƯỜI BẢY THÁNG HAI!

ĐẶNG HUY VĂN 
(Ngày TQ xâm lược VN, 17/2/1979) 


Biên cương Bính Thân về 
Nắng xuân vàng rực rỡ 
Viếng mồ anh em nhớ 
Ngày cưới ở hai quê 

Rộn ràng tràng pháo nổ 
Trẻ con đứng đầy đường 
Nhìn nhà trai đi bộ 
Qua Bến Đò mà thương! 

Tết Kỷ Mùi anh đi 
Qua Đò em bật khóc 
Anh hứa Canh Thân về 
Sẽ cùng vui hạnh phúc! 

Nhưng nào ai ngờ được 
Ngày Mười Bảy tháng Hai! 
Giặc Tàu sang xâm lược 
Chỉ sau có mấy ngày 

Chúng giết anh trên đồi 
Mẫu Sơn heo hút gió 
Nhìn mộ anh nằm đó 
Âm thầm nước mắt rơi! 

Ba mươi bảy năm rồi 
Không mấy ai dòm ngó 
Bởi vua quan mình sợ 
Tàu trừng phạt, anh ơi! 

Xuân này em cùng mẹ 
Sẽ rước mộ anh về 
Nơi làng quê nhỏ bé 
Cùng ông bà anh nghe! 

Bởi Mẫu Sơn đã khác 
Sắp thành đất Tàu rồi 
Biên cương giờ buồn lắm 
Ai thương mình, anh ơi! 

Anh có thiêng hãy độ 
Cho đất nước, xóm làng 
Cháu con luôn mạnh khỏe 
Để đánh Tàu xâm lăng! 

Hà Nội, 16/2/2016 
Đ. H.V. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét