Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Thơ: Bỏ phiếu trắng không bầu ai hết

Ma Văn Dũng


Đất nước mình sẽ về đâu
Em ơi đừng hỏi nữa , lòng anh đau
Mẹ ơi đừng khóc nữa, dạ con sầu
Hỏi, bao năm rồi nhìn nhau hỏi
Hỏi, trời xanh, người sau, người trước
Hỏi, hỏi hoài được gì đâu ?!!


Hỏi em ơi đừng hỏi nữa
Hãy cùng nhau làm thật đàng hoàng
Bỏ phiếu trắng không bầu ai hết
Bỏ phiếu trắng không giết người nào hết
Bỏ phiếu trắng không oán thù ai hết
Bỏ phiếu trắng để giành quyền làm chủ
Bỏ phiếu trắng để cứu sông cứu biển
Đừng họa, đừng ca, đừng ngâm thơ ủy mị
Hãy làm đi có tù tội gì đâu


Rất đơn giản, mà không làm
Thì đừng khóc đừng than


Em ơi cùng anh
Chúng ta cùng làm một người dân có bổn phận với đất nước
Bỏ phiếu trắng

Một lần này cho mãi đời sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét