Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Thông báo Việt Tân là 'khủng bố': Những dấu hiệu Bộ Công an vi phạm Nghị định 122/2013/NĐ-CP

PV


(VNTB) - Với nội dung bản tin về đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an hôm 4-10-2016, cho thấy chính bộ này đã không tuân thủ theo các quy định về trình tự xác lập một tổ chức khủng bố, mà chính bộ này đã chấp bút soạn thảo nội dung Nghị định 122/2013/NĐ-CP.


Ngày 4-10-2016, trên trang cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, có đưa tin như sau (trích): “Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

1. Tổ chức “Việt tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”.

- Trụ sở chính đặt tại: 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 – 2903, Mỹ; “Văn phòng 2” tại Băng Cốc, Thái Lan.

- Cơ quan tuyên truyền: báo “Kháng chiến”; đài “Việt Nam kháng chiến”, “Chân trời mới”.

- Đối tượng cầm đầu, chỉ huy: (1) Đỗ Hoàng Điềm, sinh 1963, quốc tịch Mỹ, “Chủ tịch Việt tân”; (2) Lý Thái Hùng, sinh 1953, quốc tịch Mỹ, “Tổng bí thư Việt tân”…(http://192.168.0.111/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/3305/3303)” (dừng trích - http://www.mps.gov.vn/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/3303/3303/36229).

Thông tin nói trên được đài truyền hình VTV phát trong một bản tin ngày 6-10-2016. Việc đưa tổ chức Việt Tân ra công luận hàm ý đe dọa người dân mỗi khi xảy ra các vụ biểu tình là một kịch bản quen thuộc của Bộ Công an.

Tuy nhiên điểm lạ ở đây là Bộ Công an đã cố tình vi phạm ngay cả điều mà bộ trưởng Bộ Công an đã trình để thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 122/2013/NĐ-CP, ngày 11-10-2013, về “quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố”.

Khi nào thì được xác lập là tổ chức khủng bố?

Từ việc công bố tổ chức Việt Tân là khủng bố vào ngày 4-10-2016 trên trang cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, cho thấy có dấu hiệu vi phạm vào các nội dung như sau của Nghị định 122/2013/NĐ-CP:

Điều 11. Lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

1. Căn cứ lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố bao gồm: a) Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc; b) Yêu cầu của quốc gia khác; c) Kết quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; d) Bằng hoạt động nghiệp vụ của mình, các cơ quan chức năng của Việt Nam có căn cứ để cho rằng một cá nhân, tổ chức đã hoặc chuẩn bị thực hiện một trong các hành vi được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Luật phòng, chống khủng bố (*).

2. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan kịp thời cập nhật danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều này để lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

3. Các tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác phải có trách nhiệm thường xuyên cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; tổ chức, cá nhân được đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và thực hiện việc tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định tại Nghị định này.

Đã có tên trong danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

Việt Nam chính thức trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, do đó chắc rằng Bộ công an hiểu rõ rằng tổ chức Việt Tân không nằm trong danh sách liên quan đến khủng bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nghị định 122/2013/NĐ-CP, Điều 12. “Đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, có quy định như sau:

“1. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân thỏa mãn tiêu chí để xác định là tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được ban hành trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc mà chưa được đưa vào danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thì Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan lập danh sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Liêp hợp quốc đưa tổ chức, cá nhân đó vào danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

2. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân thuộc danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhưng không thỏa mãn tiêu chí để xác định là tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được ban hành trên cơ sở Chương VII của Hiến chương Liên hợp quốc thì Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Liêp hợp quốc đưa tổ chức, cá nhân đó ra khỏi danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Như vậy, với nội dung bản tin về đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an hôm 4-10-2016, cho thấy chính bộ này đã không tuân thủ theo các quy định về trình tự xác lập một tổ chức khủng bố, mà chính bộ này đã chấp bút soạn thảo nội dung Nghị định 122/2013/NĐ-CP.

------------------

(*) “1. Khủng bố là một, một số hoặc tất cả hành vi sau đây của tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân, ép buộc chính quyền nhân dân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng: a) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, uy hiếp tinh thần của người khác; b) Chiếm giữ, làm hư hại, phá hủy hoặc đe dọa phá hủy tài sản; tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số của cơ quan, tổ chức, cá nhân; c) Hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng hoặc chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất độc, chất cháy và các công cụ, phương tiện khác nhằm phục vụ cho việc thực hiện hành vi quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này; d) Tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục, cưỡng bức, thuê mướn hoặc tạo điều kiện, giúp sức cho việc thực hiện hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này; đ) Thành lập, tham gia tổ chức, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện đối tượng nhằm thực hiện hành vi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; e) Các hành vi khác được coi là khủng bố theo quy định của điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố. (Điều 3 Luật phòng, chống khủng bố)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét