Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Công dân Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch theo điều luật nào Ngài Chủ t...Chiều thứ Bảy 10/6/2017 – ngày nghỉ cuối tuần – gia đình ở nơi tạm trú chuyển đến Giáo sư Phạm Minh Hoàng một bì thư của Bộ Tư pháp gửi qua đường bưu điện.

Ông bóc ra xem đó là thông báo của Bộ Tư pháp chuyển đến ông Quyết định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ra quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông.

Từ phương thức chuyển giao đến nội dung quyết định có nhiêu điều khiến dư luận đặt câu hỏi vê trách nhiệm của môt nhà nước vẫn đuợc rao giảng là của dân, do dân va vì dân trước nguy cơ sinh mạng chính trị của một công dân đang bị đe dọa. Họ bị Chủ tịch nước quyết đinh tước đoat quốc tịch mà không viện dẫn môt điều khoản nào công dân đã phạm luật môt cách nghiêm trọng đưa đến việc bi tước đoạt quốc tịch và việc thư nó sẽ diến tiến ra sao hay sẽ kết cục môt ngày nào đó lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp xông vào nhà cưỡng chế công dân Phạm Minh Hoàng ra sân bay Tân Sớn Nhất làm cái gọi là thủ tục trục xuất môt công dân Viêt Nam mang quốc rịch Việt Nam bị chủ tịch nhà nước cộng sản tước đoat không viện dẫn điều công dân vi phạm luật pháp.

Để làm sáng tỏ thêm vấn đề này, nhà báo Trần Quang Thành đã phỏng vấn Giao sư Phạm Minh Hoàng. Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét