Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Bà con Dương Nội đối thoại với Thanh tra Bộ Công an ngày 1/4/2014

Ngày 1/4/2014, bà con nhóm 356 Dương Nội đã đến Thanh tra Bộ Công an chất vấn về những vấn đề quan tâm chung của bà con. Người tiếp bà con là ông Thượng tá Trần Văn Thắng. 


Tài liệu do bà con Dương Nội cung cấp.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét