Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI CẢN TRỞ QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN

Đơn này tôi đã gửi tới 4 địa chỉ như đã nêu trong đơn vào ngày 14/3/2016
Hà Nội ngày 11/3/2016
ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI
CẢN TRỞ QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN
Kính gửi: -    Hội đồng bầu cử Quốc gia;
-         Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội;
                -     Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
                -     Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội.

Tôi là Nguyễn Tường Thụy;
Địa chỉ: số nhà 11, Tổ Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
Tố cáo hành vi cản trở quyền ứng cử của công dân như sau:
Vừa qua, tôi làm Hồ sơ xin ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14. Bản sơ yếu lý lịch của tôi do ông Nguyễn Đình Hiếu, phó chủ tịch ký xác nhận kèm theo những lời nhận xét. Nguyên văn:
UBND xã Vĩnh Quỳnh xác nhận Ông Nguyễn Tường Thụy, có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Quỳnh. Trong thời gian sống tại xã không tham gia sinh hoạt bất kỳ các tổ chức chính trị xã hội nào của xã. Bản thân ông Nguyễn Tường Thụy năm 2012 đã hai lần bị Công an Quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt cảnh cáo đồng thời có lời nói và việc làm không ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Vình Quỳnh ngày 02/3/2016
TM. UBND XÃ
Phó chủ tịch
Nguyễn Đình Hiếu
Tôi có ý kiến như sau:
1.
 - Theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/04/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã” thì việc nhận xét vào lý lịch của công dân  không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã / phường.  
 - Công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20/3/2014 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch:
Đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân./.” 
- Mặt khác, phần xác nhận trong mẫu lý lịch của Hội đồng bầu cử quốc gia ghi “Xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú”
Như vậy, Ủy ban xã Vĩnh Quỳnh chỉ có trách nhiệm xác nhận bản lý lịch tôi khai chứ không có quyền nhận xét. Phần nhận xét là thừa và lạm quyền.
2. Việc tôi không tham gia sinh hoạt các tổ chức CT-XH nào của xã: Theo tôi biết, Vĩnh Quỳnh không có tổ chức chính trị xã hội nào “của xã”. Tôi chỉ biết đến những Hội của Trung ương có chi hội ở xã mà thôi. Trong mục kê khai, tôi đã ghi là “Không”, thêm một lần thừa nữa.
3.  Việc nói tôi bị cảnh cáo, tôi không hề nhận được quyết định nào nên không có cơ sở để khai. Mặt khác, nếu có thì đã cách đây 4 năm, không thuộc diện khai theo mẫu hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, vì nếu có khai cũng không đúng hướng dẫn, bản khai sẽ phải làm lại. Điều này lại là thừa.
4. Việc cho tôi “có lời nói và việc làm không ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước” là một nhận xét hồ đồ, không có cơ sở. Mặt khác đại biểu quốc hội cần phải phản biện về chính sách của Đảng và nhà nước nếu không đúng chứ không nhất thiết phải có lời nói và việc làm ủng hộ bất kể chủ trương chính sách sai lầm nào.
Như vậy ông Nguyễn Đình Hiếu đã có hành vi lạm quyền, nhận xét không có cơ sở nhằm gây khó khăn, cản trở quyền tự do ứng cử của công dân.
Tuy nhiên, không hiểu sao, ông ông Lã Văn Thảo cán bộ nhận hồ sơ của Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội vẫn nhận mà không có ý kiến yêu cầu Ủy ban xã Vĩnh Quỳnh xác nhận lại.
Điều 126 Bộ luật hình sự quy định về “Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân” như sau:
1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
Tôi yêu cầu các cơ quan tôi gửi đơn nói trên:
      1. Xem xét trách nhiệm của ông Lã Văn Thảo về việc chấp nhận nhận xét trái luật của UBND xã Vĩnh Quỳnh.
      2. Xem xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý pháp luật đối với ông Nguyễn Đình Hiếu, theo điều 101 Bộ luật Tố tụng hình sự.
      3. Không căn cứ vào nhận xét của ông Nguyễn Đình Hiếu để xem xét Hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội của tôi mà giải quyết công việc theo đúng tinh thần hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Người viết đơn
Nguyễn Tường Thụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét