Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Ảnh: Hà Nội: Biểu tình Hướng về các nạn nhân Formosa, các linh mục và bà con giáo dân đang bị bách hại.

Hướng về các nạn nhân Formosa và hai vị Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đang bị tà quyền bách hại!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét