Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

GÁI ĐĨ GIÀ MỒM

Trả lời đại biểu cử tri
Mồm mép tép nhảy như ri thế này:
Nào là sẽ khất nợ vay
Một năm sau trả xong ngay, lo gì!

Tái cơ cấu, nợ giảm đi
Nợ lương trăm tỷ – tí ti thôi mà
Sang năm tàu được bán ra
Cho “Thằng Ma Rốc”… có mà bộn tiêu!

Trước đây “hơi” bị quan liêu
Giờ, lãnh đạo đã hồn xiêu phách rời!
Chỉ đạo trục vớt kịp thời
Cẩu con tầu đã đắm rồi… trồi lên!

Năm mươi ngàn công nhân viên
Hăng hái lại vắt chân lên sóng cồn…
Đúng là gái đĩ già mồm
Cãi chày cãi cối coi thường dân ta!

Trước thì ghẻ lở tiêm la
Giờ khoe đẹp tựa Tiên sa… mới hài
Chắc nó giống ải giống ai
Lên gân chuẩn bị thượng đài so găng?

Càng gần ngày Hội càng hăng
Gái đĩ thất thế thua thằng này thôi…

TS

Trả lời đại biểu cử tri
Mồm mép tép nhảy như ri thế này:
Nào là sẽ khất nợ vay
Một năm sau trả xong ngay, lo gì!

Tái cơ cấu, nợ giảm đi
Nợ lương trăm tỷ – tí ti thôi mà
Sang năm tàu được bán ra
Cho “Thằng Ma Rốc”… có mà bộn tiêu!

Trước đây “hơi” bị quan liêu
Giờ, lãnh đạo đã hồn xiêu phách rời!
Chỉ đạo trục vớt kịp thời
Cẩu con tầu đã đắm rồi… trồi lên!

Năm mươi ngàn công nhân viên
Hăng hái lại vắt chân lên sóng cồn…
Đúng là gái đĩ già mồm
Cãi chày cãi cối coi thường dân ta!

Trước thì ghẻ lở tiêm la
Giờ khoe đẹp tựa Tiên sa… mới hài
Chắc nó giống ải giống ai
Lên gân chuẩn bị thượng đài so găng?

Càng gần ngày Hội càng hăng
Gái đĩ thất thế thua thằng này thôi…


Thanh Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét