Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Thơ đề ảnhCờ vàng thì đã làm sao
Mà đem cắt cổ, nhát dao lạnh lùng
Nghe như chuyện ở trong rừng
Nghe như IS nằm vùng đã lâu.

NTT

2 nhận xét: