Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Tổng thống Pháp Hollande viếng thăm Việt Nam đầu tháng Chín

Tổng thống Pháp François Hollande tại điện Elysée, Paris, ngày 29/08/2016.
REUTERS/Charles Platiau

Tng thng Pháp François Hollande viếng thăm Vit Nam t ngày 05 đến 07/09/2016 nhm tht cht quan h đi tác chiến lược gia hai nước. Ông Hollande s đến Vit Nam sau khi d hi ngh thượng đnh G20 ti Hàng Châu, Trung Quc (04 và 05/09).
Theo thông báo ca đi s quán Pháp ngày 01/09/2016, chuyến viếng thăm cp Nhà Nước Vit Nam ca tng thng Hollande s là dp « nhn mnh mi quan h tt đp gia hai nước », cũng là dp « đ cp đến các ch đ khu vc và song phương, cũng như thăm dò nhng trin vng hp tác mi ».
Ông Hollande như vy s là tng thng th ba ca Pháp sang thăm Vit Nam, sau tng thng François Mitterrand năm 1993 và tng thng Jacques Chirac năm 2004.
Cùng đi vi tng thng Pháp trong chuyến viếng thăm ln này có ba b trưởng, gm ông Michel Sapin, b trưởng Tài Chính và Tài Khon Công, ông André Vallini, quc v khanh ph trách Phát Trin và Pháp Ng và bà Martine Pinville, quc v khanh ph trách Thương Mi, Th Công, Tiêu Dùng và Kinh Tế Xã Hi và Đoàn Kết. Tháp tùng tng thng Hollande cũng s có mt phái đoàn nhiu lãnh đo doanh nghip Pháp.
Theo chương trình d kiến do đin Elysée công b vi báo chí ngày 29/09, sáng ngày 06/09 ti Hà Ni, tng thng Hollande s được ch tch nước Trn Đi Quang tiếp đón long trng ti Ph Ch tch Hà Ni, trước khi hai v nguyên th quc gia m hi đàm. Ti Hà Ni, ông Hollande cũng s hi đàm vi th tướng Nguyn Xuân Phúc. Ngoài ra, tng thng Hollande s hi kiến tng bí thư đng Nguyn Phú Trng và ch tch Quc Hi Nguyn Th Kim Ngân.
Sau khi phát biu ti Đi hc Quc gia Vit Nam vào bui sáng, tng thng Pháp cũng s gp vào đu bui chiu các cu sinh viên và doanh nghip tr ti quán cà phê Cng Hà Ni. Ông Hollande sau đó s dành ít thi gian đ đi thăm 36 ph phường.
Trong ngày 06/09, hai nước s ký nhiu hip đnh hp tác song phương và hp đng trong nhiu lĩnh vc khác nhau.
Sang ngày 07/09, ti thành ph H Chí Minh, tng thng Pháp d kiến s gp các lãnh đo doanh nghip Pháp, trước khi đến thăm công ty dch v tin hc Linkbynet, thành viên ca cng đng doanh nghip khi nghip French Tech Viet. Tiếp đến, v nguyên th quc gia Pháp s đến thăm Vin Tim, gp g các bác sĩ Vit Nam được đào to Pháp.
Ông Hollande cũng s chng kiến l ký kết hip đnh đi tác gia t chc phi chính ph Pháp Expertise France vi t chc phi chính ph Vit Nam Trung tâm H Tr Sáng Kiến Phát Trin Cng Đng SCDI. Ngoài ra tng thng Hollande s nghe trình bày v s tham gia ca Pháp vào vic phòng chng SIDA Vit Nam. Tng thng Hollande cũng s hi kiến và ăn trưa vi bí thư thành y thành ph H Chí Minh Đinh La Thăng, trước khi bay v Pháp chiu ngày 07/09.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét