Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Việt Nam và Ấn Độ bắt tay 'đương đầu' với Trung Quốc?

Tng bí thư Nguyn Phú Trng gp Th tướng n Đ trong chuyến thăm năm 2013.

Th tướng n Đ Narendra Modi công du ti Vit Nam cui tun này, và theo các nhà quan sát, bin Đông và Trung Quc nhiu kh năng s nm cao trong ngh trình.
Gii phân tích nhn đnh rng trong chuyến thăm, người đng đu chính quyn New Delhi s tho lun vi lãnh đo cp cao nước ch nhà v mt lot các vn đ quan trng như thương mi, quc phòng và an ninh.
Ngoài ra, theo các nhà quan sát, đôi bên cũng có th bàn tho v kh năng n Đ tăng cường thăm dò du khí Vit Nam, nơi công ty ONGC Videsh Limited, có tham gia vào các d án du khí trong nhiu thp k qua.
Sau Vit Nam, ông Modi s lên đường đi Hàng Châu, Trung Quc, đ d hi ngh thượng đnh ca Nhóm các nn kinh tế phát trin và mi ni (G20) din ra t ngày 4 ti 5/9.
Giáo sư Doe Muni t Vin Nghiên cu và Phân tích Quc phòng New Delhi nói rng Hà Ni và n Đ duy trì quan h gn gũi k t gia nhng năm 50”, và bin Đông s là mt trong các vn đ ni bt trong chuyến công du ca Th tướng Modi.
Ông nói thêm: “Chuyến thăm ca ông Narendra Modi cho thy n Đ thc s mun chng t quan h bn hu, đng chí và đoàn kết vi Vit Nam, nht là khi Vit Nam đang đi mt vi áp lc ln t Trung Quc.
Ông Muni nói thêm rng bt k nước nào chu áp lc cũng phi tìm kiếm và vn đng hu thun t nhiu ngun nht có th.
Giáo sư tng là đi s và đc phái viên nhiu nước Đông Nam Á cho rng nhu cu tăng cường quc phòng ca Vit Nam hin tăng lên, và n Đ có th không th giúp đáp ng mi nhu cu v khía cnh đó”.
Tuy nhiên, ông nghĩ rng n Đ s không do d, và s làm hết sc trong kh năng ca mình đ giúp Vit Nam cng c an ninh.
Tên la hành trình BrahMos ca liên doanh n - Nga.
Tiến sĩ Ngô Xuân Bình, Vin trưởng Vin Nghiên cu n Đ và Tây Nam Á, cho VOA Vit Ng biết rng hin có hai lung ý kiến v chuyến thăm ca ông Modi.
Ông nói thêm: “Cũng có người nói rng trước khi tham d hi ngh G-20 là mt thông đip cho thy n Đ rt coi trng quan h vi Vit Nam, và mt ch du nói vi người Trung Quc rng Vit Nam là mt tr ct trong chính sách phương Đông ca n Đ. Điu đó có nghĩa là n Đ tiếp tc quan tâm ti Vit Nam, bin Đông, và nhng vn đ liên quan. Nhưng cũng có người cho rng thun đường thì ông y đi thôi. Trung Quc là mt đi tác ln ca n Đ trên các phương din, và cũng là mt nhà cnh tranh vi n Đ. Cho nên câu chuyn ông y ghé thăm Vit Nam có tác đng gì không, có thông đip gì không vi phía Trung Quc tôi nghĩ là ít ý nghĩa”.
Ông Bình cho biết thêm rng quc phòng là mt trong nhng khía cnh quan trng trong quan h gia hai nước, và rng đôi bên lâu nay đã quyết tâm thúc đy hp tác quc phòng.
Các nhà quan sát d báo, trong thi gian ông Modi Vit Nam, đôi bên có th ký tha thun mua bán tên la BrahMos, vn tng khiến quân đi Trung Quc bày t lo ngi.
Giáo sư Muni cho biết rng Hà Ni và New Delhi đã bàn tho v tên la hành trình này hai ti ba năm qua, nhưng vn chưa đi ti đâu. Hin chưa rõ là đôi bên có đi ti đng thun gì v BrahMos hay không.
Cui tháng trước, Trung Quc đã lên tiếng bày t lo ngi sau khi có tin cho biết n Đ tính trin khai loi tên la mà nước này sn xut cùng Nga lên trên khu vc tranh chp biên gii vi Trung Quc.
Trong mt din biến khác có liên quan, trang tin India Today hôm 1/9 dn li Ngoi trưởng Philippines Perfecto Yasay nói rng chính quyn Manila biết ơn vì s hu thun ca n Đ trong vn đ bin Đông,nht là v kin Trung Quc ti Tòa Trng tài Liên Hip Quc.
Quan chc ngoi giao này đng thi nói thêm rng Tân Tng thng Philippines Duterte s ln đu tiên gp Th tướng n Đ Narendra Modi bên l Hi ngh Thượng đnh Đông Á Lào ngày 6/9.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét