Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

NGUYỄN HƯNG QUỐC

 .
Th trưởng Quc phòng Vit Nam Nguyn Chí Vnh.

Đc xong bài phng vn Thượng tướng Nguyn Chí Vnh sau cuc Đi thoi chiến lược quc phòng cp th trưởng ln th ba gia Vit Nam và Trung Quc, tôi c thy tc anh ách.
Đ cho công bng, xin nói ngay ba điu. Th nht, trong gii lãnh đo Vit Nam hin nay, ít nht qua các cuc phng vn đăng ti trên báo chí, tôi có cm tưởng ông Nguyn Chí Vnh là người ăn nói trôi chy, mch lc và khôn ngoan nht. Ông không ngu ngơ và ngô nghê như Nguyn Minh Triết, cũng không giáo điu và cng nhc đến bt bình thường như Nguyn Phú Trng và cũng không ngng nghu vng v như Nguyn Tn Dũng. Nói năng, Nguyn Chí Vnh có v biết cân nhc và biết nhìn vn đ t nhiu góc cnh khác nhau.
Th hai, mc dù có mt s ưu đim như vy, bài phng vn hay phát biu nào ca Nguyn Chí Vnh cũng có vn đ: bên cnh s sc so có không ít nhn đnh sai lm đến u trĩ, thm chí, ng ngn. Th ba, nhìn k, nhng s sc so là ca ông, còn nhng sai lm là thuc v chính sách, tc ca cái đng mà ông là mt thành viên, hơn na, mt thành viên cao cp.
Ví d, trong bài phng vn nhc trên, Nguyn Chí Vnh chng t s sc so khi nhn đnh: Mt, “ch quyn, lãnh th là thiêng liêng, không th đánh đi. Đt đai, sông núi, bin đo Vit Nam không ch là s hu ca hơn 80 triu người dân ngày hôm nay (1), mà quan trng hơn, b cõi y đã được cha ông ta hàng nghìn năm qua gìn gi đ li. B cõi này cũng s là s hu ca các thế h người Vit Nam mai sau, là không gian sinh tn ca con cháu chúng ta. Không ai được phép nhân nhượng mt tc ch quyn trên đt, trên tri, trên bin ca T quc, và cũng là không gian sinh tn và phát trin ca muôn đi con cháu chúng ta mai sau.” Và hai, “[v]n đ Bin Đông là đi s trong quan h hai nước. Không th nói quan h Vit - Trung là tt đp nếu Bin Đông vn còn tn ti nhng bt đng có nguy cơ tr thành xung đt.
Tuy nhiên, ông li vp phi rt nhiu sai lm. đây, tôi ch xin tp trung vào hai đim sai lm căn bn nht. Mt, ông khuyên bo “Chúng ta luôn phi nh nm lòng kim ch nam ‘Đc lp dân tc gn lin vi ch nghĩa xã hi’ mà Đng ta và Bác H đã ch ra, bo v vng chc chế đ XHCN mi gi được đc lp ch quyn.” Hai, ông tin là Vit Nam và Trung Quc có th gii quyết các tranh chp nếu c hai cùng tin là “con đường Vit Nam và con đường Trung Quc đang đi là mt CNXH đích thc, mt CNXH đc lp, vng vàng, không th b chuyn hóa bi nhng yếu t bên ngoài mc dù chúng ta đang sng trong môi trường toàn cu hóa, hi nhp mnh m.
C hai ý trên, ai cũng biết, đu là ch trương chung ca chính quyn Vit Nam hin nay. Không phi ch có Nguyn Chí Vnh mà hu như tt c các nhà lãnh đo khác cũng đu nói như thế.
Ai cũng nói thế. Nhưng c hai quan đim y đu sai. Sai mt cách rt hin nhiên.
Th nht, đc lp dân tc có phi gn lin vi ch nghĩa xã hi không? Ngay c hc sinh trung hc, có chút xíu kiến thc v lch s và chính tr thế gii cũng biết là: không. Hin nay, trên thế gii ch còn năm quc gia theo ch nghĩa xã hi: Vit Nam, Trung Quc, Lào, Bc Hàn và Cuba. Dĩ nhiên đó không phi là năm quc gia đc lp duy nht trên thế gii. Hin nay, Liên Hip Quc có tng cng 193 thành viên. Chc chn đó không phi là con s đy đ. Trong danh sách y không có Vatican và Kosovo. Trong danh sách do B Ngoi giao M đưa ra, con s quc gia thc s lên đến 195 nước. Có bao nhiêu nước trong danh sách y không đc lp? Có. Nhưng chc chn là rt ít. C nhìn vào các nước thành viên khi ASEAN thì thy. Trong s 10 nước, tr Vit Nam và Lào, tám nước còn li đu không theo ch nghĩa xã hi nhưng li vn đc lp, hơn na, mt s nước còn rt phát trin và giàu có, chc chn là hơn hn Vit Nam: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Miến Đin, Philippines, Singapore và Thái Lan. Ti sao? H có cn ch nghĩa xã hi không? Nói như vy vào đu thế k 20, khi H Chí Minh “phát hin” ra “Lun cương Lênin” v vn đ gii phóng dân tc và chng li ch nghĩa đế quc thì nghe còn được được. Nhưng đến gia thế k 20 thì đã nghe vô duyên. Còn vào đu thế k 21 như hin nay thì không nhng vô duyên mà còn d hơi.
Th hai, v nim tin vào “tình hu ngh” đi vi Trung Quc vi lý do c hai quc gia, Vit Nam và Trung Quc, đu theo ch nghĩa xã hi, cũng sai nt, thm chí, còn sai lm mt cách trm trng hơn c nhn đnh th nht trên. Trm trng vì, mt, nó phi lý; và hai, vì nó có th to nên nhng o tưởng cc kỳ nguy him. Sau năm 1975, tc là sau khi chiến tranh Nam Bc chm dt, Vit Nam phi chu đng thêm my cuc chiến tranh na nh? Ln, có hai: mt, chiến tranh vi Campuchia; và hai, vi Trung Quc. Chiến tranh vi Campuchia kéo dài khá lâu, đến 14 năm, thot đu, ngay t sau 1975, vi các cuc chiến tranh l t dc theo biên gii; sau, năm 1978, là chiến tranh tng hp vi s tham gia, v phía Vit Nam, ca trên 150.000 quân lính; cui cùng, t năm 1978 đến 1989, là cuc chiếm đóng ca Vit Nam trên đt Campuchia. Chiến tranh vi Trung Quc ngn hơn, chia làm hai s kin chính: Mt, chiến tranh vào đu năm 1979 khi 400.000 quân Trung Quc tràn qua biên gii phía Bc. Cuc chiến kéo dài ch có my tun nhưng thit hi v nhân mng li khá cao: v phía Trung Quc, có khong trên 25.000 người b giết chết; con s y, v phía Vit Nam, còn rt mơ h, t 10.000 (theo báo chí Vit Nam) đến trên 40.000 người (theo các ngun tin t Trung Quc). Hai, cuc tn công ca Trung Quc nhm vào mt s đo Trường Sa vào năm 1988 vi hu qu: v nhân mng, Trung Quc có khong trên 20 lính b thương vong; Vit Nam mt 64 b đi và ba tàu vn ti; v lãnh th, Vit Nam mt các bãi đá: Cô Lin, Len Đao, Gc Ma, Ch Thp và Ga Ven cũng như mt s hòn đo khác.
Nhưng Campuchia và Trung Quc là ai? Theo chế đ nào?
Xin thưa: C hai đu là các nước xã hi ch nghĩa!
Có l ông Nguyn Chí Vnh tha biết nói thế là di dt, nên ông thêm cái đuôi phía sau: “ch nghĩa xã hi đích thc”, “mt CNXH đc lp, vng vàng, không th b chuyn hóa bi nhng yếu t bên ngoài.” Nhưng, tránh di dt, ông li vp phi mâu thun: ông mi khng đnh là ch có ch nghĩa xã hi mi bo đm được đc lp, bây gi, ông li nhn mnh đến mt th “ch nghĩa xã hi đc lp”, tc là gián tiếp tha nhn là có mt loi ch nghĩa xã hi khác, không đc lp. Ngoài ra, thế nào là “ch nghĩa xã hi đích thc”? Ch nghĩa xã hi thi Đng Tiu Bình lúc xua quân vào đánh Vit Nam năm 1979 là đích thc hay không đích thc? Bt k cách hiu ca Vit Nam thế nào, t phía Trung Quc, mi người đu cho ch nghĩa xã hi nước h hin nay là con đ ca Đng Tiu Bình. Nói cách khác, dù đích thc hay không đích thc thì ch nghĩa xã hi Trung Quc cũng chng đáng tin cy chút nào c.
Nói cách khác na, dù rào đón đến my, Nguyn Chí Vnh vn c sai. Mt cái sai rt căn bn.
Và nguy him.
***
Chú thích:
1. Tht ra, dân s Vit Nam vào năm 2011 là khong 87,84 triu người; vào năm 2012 này là khong trên 88 triu. Nếu tính c người Vit hi ngoi thì trên 90 triu người.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét