Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Tiếc một thời mơ hoa


Hồi trước tôi mơ làm thi sĩ
Hát ngợi ca quê hương dòng dõi bạn bè
Quê hương tôi
“Người người lớp lớp…”
Dòng dõi tôi
Con Hồng cháu Lạc
Bạn bè tôi
Cốt nhục thâm tình… 


Tôi lấy bút nhúng vào sự thật
Sự thật không sao nhảy nhót
Con chữ run run con chữ nhói lòng…
Quê hương tôi
Người người im lặng
Giòng dõi tôi
Thở hắt ra mệt nhọc
Bạn bè tôi
Cởi lốt người khoác lốt bồi bút lang băm…
Chiếc bút tôi rơi xuống
Thở than la lối
Trách tôi: sao không khuấy cho ngầu đục
Bằng ngôn ngữ vuốt ve mơn trớn mượt mà…?
Tôi buông bút
Bất lực
Tiếc một thời cái ước mơ hoa!!!
Thơ 123
Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét