Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Tuyên bố của nhà văn - nhà báo Trần Nhương về việc tin tặc tấn công trang trannhuong.com


Trang Trannhuong.com ra đi vào cui năm 2006. Đây là mt trang cá nhân vi văn chương hi ha hin lương. Qua gn 6 năm hot đông, TNc đã lưu gia hàng triu bài ca bu bn, ca bn đc. Đã có gn 12 triu lượt người truy cp t khp thế gii. Vi tinh thn dân ch, trang TNc có nhiu cuc trao đi nhm bo v s trong sch ca văn chương, có nhiu ý kiến xây dng, có ý kiến đã được cơ quan ghi nhn. Trannhuong.com đã t chc 2 cuc thi “10 câu khúc khích” và thi Câu đi, đã t chc trao Gii Văn chương Trannhuong.com, được dư lun trong và ngoài nước hoan nghênh.
Vy mà bn tin tc thù ghét. Cùng vi Trannhuong.com các trang Lethieunhon, Truongduynhat, Badamxoe, Nguyentuongthuy cũng b tn công.


Trang Trannhuong.com b tin tc tn công vào ngày 11-9-2012, khc phc được vào ngày 12-9, chúng li tiến công tiếp. Dăm ngày sau va phc hi thì chúng đánh ngay. Vào ngày 27-9-2012 trannhuong.com tr li thì trưa 28-9-2012 chúng li đang tâm tn công ln th 4.

Không th không lên tiếng vì s bình an ca công dân. Mt bên là nhà văn, nhà báo Trn Nhương công khai đàng hoàng, mt bên là nhóm người giu mt, dùng kĩ thut tn công mt trang mng cá nhân công khai . Hành x như vy chng t nhóm người này s hãi s tht
Tôi kêu gi các nhà văn đng nghip hãy lên tiếng, các cư dân mng hãy lên tiếng phn đi hành đng xu xa này, các cơ quan hu quan hãy vào cuc đ đm bo bình an cho cng đng mng và cuc sng ca công dân !
Đi ngũ kĩ thut vn tiếp tc cho TNc xut hin cùng bn đc và khc phc l hng kĩ thut. Nếu tin tc li tn công, các bn không vào được Trannhuong.com, xin các bn vào: trannhuongcom.blogspot.com, vào trang Facebook Trn Nhương
Nay mai Tr
n Nhương còn nhiu trang trannhuong.com na phc v bn đc.

Nhà văn – Nhà báo

Ph lc
TRN NHƯƠNG CÓ LI


Chào các bn thân yêu !
K t ngày 12-9-2012, trang Trannhuong.com b tn công đến nay đã na tháng. Vi s n lc và giúp đ ca kĩ thut và bu bn, hôm nay Trannhuong.com hot đng tr li.
Rt cám ơn bu bn, bn đc đã chia s, đng viên, giúp đ đ Trannhuong.com sm tr li.
Trn Nhương xin thông báo các đa ch ca Trannhuong.com:
1- Bà ctrannhuong.com
2- Bà hai: trannhuongcom.blospot.com
Rt mong bu bn, bn đc ghé thăm quán quê ca ông già đt T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét