Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Chết lão Khanh rồi


   
          * Minh Diện
             

               Ông Lương Minh Ngc, thượng tá công an mi ngh hưu nói vi tôi như vy. Ông quê Tiên Lãng vào miNam trước gii phóng, nay vn nh quê và  theo sát v Đoàn Văn Vươn, mà ông cho rng đó là mt vết nhơ, làm xu h dân Tiên Lãng.
Tôi hi vì sao  chết lão khanh”, ông Ngc nói:
            - Thì công an Hi Phòng h nói rành rành ra đó còn gì? Này nhá, trong quyết đnh cưỡng chế đm tôm ca Đoàn Văn Vươn, s 3312-QD/UBND, ngày 25-11-2011, do Ch tch Lê Văn Hin ký không có ni dung phá nhà ông Vươn, nhưng trong  thông báo s 225-TB/BCĐ ông Khanh ký ngày 28-12- 2012, li phân công người tháo d hai nhà trông tôm ca ông Vươn, và chính ông Khanh trc tiếp gi đin kêu máy i ti i nhà.
           Ngng mt lúc, ông Ngc nói tiếp:
          - Tôi bo đm vi anh rng, tt c nhng tình tiết có li cho ông Khanh đã được dn dp sch ri. Khi người ta công b trước báo chí rng, chưa ln nào ông Khanh phn đi quyết đnh cưỡng chế, và ông Khanh “không hp tác vi cơ quan điu tra, loanh quanh chi ti, đ ti cho người khác”là án ti h sơ ri!
        - Thế nghĩa là đúng người, đúng ti?
        - Người ta bo đúng thì nó đúng! Đúng theo kiu cm dao pht ngn ngn y mà

Câu chuyn ca chúng tôi quay ngược li thi gian. Ai cũng biết, Đoàn Văn Vươn đ m hôi sôi nước mt khai phá đm nuôi tôm, theo pháp lut anh còn đươc thuê đến năm 2014 và anh đã làm đơn xin được tiếp tc thuê vùng đm nuôi tôm. Người đòi thu hi đt quyết lit là anh em Lê Văn Hin, Lê Thanh Liêm, anh làm Ch tch huyn, em làm Ch tch xã. Đoàn Văn Viên năm ln by lượt đi đơn lên huyn lên tnh, khóc nh máu mt không được đoái thương. Ri c  hi ngh nghip can thiêp cũng chng ai quan tâm.  Vì viêc thu hi cái đm tôm y  s là phát súng khai ha, m màn chiến dch thu hi đt làm sân bay quc tế Tiên Lãng, gn vi li ích nhóm. Và cái quyết đnh thu hi đt đã được ông Nguyn Văn Hin ký,  bt chp pháp lut. Khi Đoàn Văn Vươn không chp hành cái quyết đnh thu hi đt bt hp pháp đó, Lê Văn Hin ra lnh cưỡng chế, bng cái quyết đnh tht nhân tâm s 3312 QĐ/UBND. Chính vic ra quyết đnh  thu hi đt và quyết đnh cưỡng chế sai pháp lut,  tht nhân tâm ca  ch tch huyn Tiên Lãng, là cái nhân, sinh ra cái  qu  Đoàn Văn Vươn phn ut, dùng súng hoa ci chng li, tiếp theo  đ ra cái thông báo đp nhà s 225-TB/BCĐ.

Th hi, nếu không có quyết đnh thu hi đt, thì có lnh cưỡng chế không? Và nếu không có lnh cưỡng chế thì làm gì có cái thông báo d dn ca ông Khanh? Cái gc cái ngn  rành rành ra đy. Nhưng người ta không đưa vào h sơ cái gc , bi như thế s lung lay, rúng đng c cánh rng, ch cht cành phát ngn đ dp yên dư lun. Ông bn thượng tá công an v hưu ca tôi, người trong ngh nói chí lý lm.
         Tôi nh ti mt v trng án my chc năm trước.
            Ngày y ông Mười Vân, tc Nguyn Văn Dc, nguyên Giám đc công an tnh Đng Nai, tng tri qua chiến tranh, công trng ly lng. Năm 1978-1979, cp trên ch đo Mười Vân t chc bán bến, bán bãi cho người t chc vượt biên thu vàng, lúc đu Mười Vân phn đi, nhưng sau li chp hành. Khi s vic b b l, Mười Vân phi ra tòa. Tôi còn nh như in phiên tòa y, khi được nói li cui cùng, Mười Vân ch xin được gp người đã ch đo thc hin chiến dch và trc tiếp ra lnh cho mình. Nhưng người đó đã biến thành mt k vô hình.  Mười Vân b thi hành án dù v ông kêu oan quyết lit đến mc xin được chết cùng chng.
          Giá như Mười Vân không vì cái chc giám đc công an tnh nhm mt theo lnh làm cái vic tht nhân tâm  bán bãi thu vàng ri tp kích bt người ta, giá như Nguyn Văn Khanh tham cái ghế phó ch tch, hông làm con thò lò hai mt  nhn cái chc trưởng ban gii ta,  ra cái thông báo phá nhà anh Vươn thì đâu đến ni. Nhng cái giá như y, rt tiếc, ch xut hin sau khi đã b tr giá.
         Xét cho cùng thì nó vn nm trong phm trù gii quyết mâu thun ni b ch chưa phi vì dân do dân như người ta nói.

MD
Ngun: Bùi Văn Bng

1 nhận xét:

  1. Tội nhẹ thành nặng , tội nặng thì chuyển công tác
    Thế mới là chính trị .

    Trả lờiXóa