Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Phản biện lại phản biện đã có văn hóa hơn

Khi giới thiệu bài "Phản hồi của độc giả Nguyễn Thành Nam", BTV trang Ba Sàm nhận xét "Phản biện kiểu đe dọa như thế này thì không “có văn hóa hơn” như bác Chênh đã khen" (trong bài viết sau đây):


Mt
Còn nh hi tiến sĩ sinh hc Hà Sĩ Phu viết bài "Dt tay nhau đi dưới nhng tm bin ch đường ca trí tu". Bng lý lun khoa hc sc so, ông đã vch ra rng đng lc phát trin ca xã hi là trí tu ch không phi là đu tranh giai cp như lun đim ca ch nghĩa Mác Lê nin mà hàng triu tín đ cng sn trên thế gii đang mê mui tôn sùng.
Theo li k ca nhà thơ Bùi Minh Quc, sau khi viết xong, TS Hà S Phu đã nh ông Thun Hu lúc đó là trưởng đi din báo Nhân Dân ti Đà Nng lén đánh máy và photo bài viết y ra chng chc bn. Và chc bn photo lòe nhòe đó đã gây ra cơn chn đng mãnh lit làm dy sóng gii lý lun đu não ca đng CSVN.

B máy lý lun ca đng t chc ngay mt đt phn kích mnh m chng li lun đim được quy chp là sai trái phn đng ca TS Hà Sĩ Phu. Các võ đài ln đc quyn ca đng như Báo Nhân Dân, QĐND, Tp chí Cng Sn...được m ra. Võ sĩ ca phe đng là nhng nhà lý lun cp cao, nhng giáo sư tiến s chính tr già dn được tung lên võ đài. Phía đi nghch là mình ên võ sĩ  Hà Sĩ Phu, tay chân b trói cht, ming b bt kín...Trn đu din ra d di vi hàng chc bài báo phn bác li lun đim ca TS bng nhng đòn đánh nng phn quy chp và rt hung hăng ca các v giáo sư tiến sĩ chính tr đáng kính. Mt khí thế bng bng sôi sc dâng lên, vì các võ sĩ cung đình biết sau lưng mình có các công c bo lc h tr và trước mt mình là mt đi th cô đc đã b trói tay, bt ming.
Thi đó khán gi xem trn đu ngc nhiên đến chưng hng, chng hiu mô tê t giáp gì. Trong s các khán gi y có tôi. Tôi tò mò phi tìm cho ra nhng thế mà võ sĩ Hà Sĩ Phu không được s dng khi thượng đài.. Cui cùng tôi bt gp bí kiếp võ công là tp photo bn tho lòe nhòe "Nm tay nhau đi dưới tm bin ch đường ca trí tu" tôi đc say mê và đến bây gi đc li vn thy vô cùng thú v.
Võ sĩ Hà Sĩ Phu tuy trong hoàn cnh b trói tay, bt ming vn chng h nao núng. Vài năm sau ông li tung ra mt đòn đánh mi đó bài viết "Chia Tay ý Thc H". Ông dùng lý lun cht ch và thc tin sinh đng đang din ra trên thế gii và ngay trên đt nươc Vit Nam đ xut chiêu h "knock out" nhng gì còn li ca cái gi là ý thc h vô sn.
Bi
ết không th đu li Hà Sĩ Phu bng lý lun, đám võ sĩ cung đình phi nh đến công c bo lc. Côn đ xut hin tông xe vào v tiến sĩ và công an đến tch thu túi xách trong đó có cha bn photo lá thư ca ông Võ Văn Kit, ly c đó bt ông vào tù.
Mt khi các nhà lý lun thua cuc thì công an vào cuc.
Hai
Sau ny, khi các võ đài "L Dân" ra đi, đng không còn đc quyn các võ đài na, hàng lot võ sĩ l dân xut hin. Nhng cây bút phn bin càng ngày càng đông và xut nhiu chiêu thc võ công li hi. Bên cnh Hà Sĩ Phu đã có Mai Thái Lĩnh, Bùi Minh Quc, Tiêu Dao Bo C ... ri Lê Hiếu Đng, Tng Văn Công, Phm Toàn, Nguyn Hu Chi, Nguyn Văn Đài, Nguyn Trng Vĩnh, Tương Lai, Nguyn Quang A, Tô Hi, Phm Đình Trng, Nguyn Thanh Giang, Nguyn Trung, H Đình Nguyên, Nguyn Văn Thnh, Phm Thành, Nguyn Quang Lp, Trn Mnh Ho, Lê Phú Khi, Võ Văn To, Hà Văn Thnh, Nguyn Xuân Din, Phm Viết Đào, Nguyn Tường Thy, Trương Duy Nht, Huy Đc, Thùy Linh, Nguyn Hu Vinh, Đinh Tn Lc, Mai Xuân Dũng, Bùi Văn Bng...Thế h tr đã có Trn Huỳnh Duy Thc, Lê Công Đnh... và rt tr là Huỳnh Thc Vy, Nguyn Hòang Vi, Paulo Thành Nguyn, Phm Lê Nguyên Các ... Chưa k đến lc lượng trí tu t hi ngoi góp v như: Ngô Nhân Dng, Trn Trung Đo, Nguyn Ngc Giao, Trn Hu Dũng, Nguyn Ngc Già, Bùi Tín, Phm Th Hoài...
Lúc ny khán gi thy các võ sĩ cung đình, nhng giáo sư tiến sĩ chính tr hc, hoc ln tiêu đâu hết, hoc rúm ró s st không dám lên tiếng. Trên 700 võ đài ca đng, không thy xut hin mt bài viết phn bin li các phn bin trên mt cách ra hn ngoài mt vài bài qui chp thô thin, chng tr yếu t kiu như ca anh b đi Nguyn Văn Minh nào đó.. Đâu ri nhng nhà lý lun cp cao? Đâu ri nhng hc hàm, hc v giáo sư tiến sĩ chính tr hc đáng kính? Các v đã tn tin ca đng, ca dân ăn hc lên đến đnh cao, được trang b vũ khí lý lun sc bén, tng tung hoành mt thi trên các võ đài ca đng khi đi th ca các v là võ sĩ đã b trói tay, bt ming nay biến đi đâu hết ri?
Các v đó, nếu là người hc hành đàng hoàng thì hiu ra chân lý, vì lòng t trng đã không dám phn bin li mt cách ba bi nên chn con đường im lng. Các v đó, nếu là người chp git, mua bng cp đ lun lách ngoi lên thì dt khoát không viết ra được gì vì không đ trình đ. C s nghip hc hành ca các v đó, vào hoàn cnh rng đường dư lun như hin nay, ch có th phun ra được mt câu "Chúng là thế lc thù đch, bt nht hết đi"  ri phi tay đi hưởng th tiếp nhng ân sng ca đng.
Ba
Mi đây trên báo Nhân Dân xut hin mt bài viết khá nghiêm túc ca tác gi Anh Khôi nào đó phn bin li bài viết ca sinh viên Phm Lê Vương Các. Không biết tác gi Anh Khôi có phi là mt nhà lý lun cp cao có hc hàm hc v cao cp hay không nhưng cung cách th hin qua bài viết là đáng khen dù ni dung cũng có ch này, ch khác không thoát ra khi kiu quy chp quen thuc. B qua chuyn đúng sai ca ni dung mà ch chú ý đến thái đ, đến phong cách thi đu thì thy ra nhiu đim sáng. Võ sĩ Anh Khôi đã đường b thượng đài và công khai đi mt vi đi th Vương Các không b trói tay bt ming như các võ sĩ phn bin trước đây. Mt trn đu đàng hoàng mc dù chưa kết thúc: Chàng sinh viên Vương Các ra đòn, Anh Khôi tung chiêu phn kích, Vương Các được phép vung tay chng tr. (Xem ti đâyti đây và ti đây)
Hoan nghênh báo Nhân Dân đã m ra mt võ đài "fair play" nht t trước đến nay dù là các võ sĩ đi phương vn chưa được thượng lên đài này. Đây vn là võ đài dành riêng cho các võ sĩ cung đình. Rt ch mong các v đáng kính y nhy lên xut chiêu đ kích li đám phn bin lê dân đ khán gi m mt và đng thy rng đã không tn tin ca dân vô ích trong vic nuôi cho các v ăn hc lên cao.
Hơn na mt khi các v mnh dn thượng đài thì nhà nước khi tn thêm tin làm tường la, khi làm trò tin tc như xã hi đen, khi cho an ninh theo dõi các blogger hoc th tướng khi phi nhc công ra ch th cm đoán và bt b ny n. Chân lý, đnh cao trí tu, vũ khí sc bén vô đch...là ca các v thì các v s gì mà phi n núp sau lưng các công c trn áp bo lc hi nhng nhà lý lun cp cao, làu làu kinh s Mác Lê nin?
Bn
Gn đây, sau khi mt trang blog l xut hin n ào và nhanh chóng vt lên như đèn pha đó là Quan Làm Báo thì hàng lot các blog l khác xut hin theo. Có th k ra đây là: Cu Nht Tân, Vua Làm Báo, Đng Làm Báo, Anh Tư Sang, Gái bia Ôm Làm Báo, B Câu Đen, Anh Lái Đò, Tp Viết Báo...
Thông tin trên các trang đó thì đ kiu, đ chiu, đ chiêu và đ trò. Quan Làm Báo va ri ra mt bài viết cnh báo mt s trang trong s y cùng vi vài trang ra đi trước đây là ca công an văn hóa gi dng.
Trên các mng xã hi vào lúc ny, lúc khác cũng xut hin các cnh báo v trang ny, trang khác là ca "thế lc thù đch ngược li" làm ra đ phn tuyên truyn.
Hu hết các cnh báo đu t thái đ tiêu cc và khuyên mi người đng vào các trang "phn đng" y, rt nguy him. Riêng tôi li thy rng, s ra đi ca các trang y, nếu đúng là t ch trương ca đng thì rt đáng hoan nghênh. Đây là tín hiu cho thy đng đã chp nhn cuc chơi mt cách fair play. Đng đã dùng nhng vũ khí phn bin văn minh đ phn bin li các trang phn bin ch không còn thun mt cách dùng công c bo lc đ "phn bin" li như trước đây.
Phi chăng phn bin li phn bin đã càng ngày càng có văn hóa hơn?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét