Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp

.

Chiều ngày hôm nay, 22.1.2013, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh , lão thành Cách mạng, 98 tuổi, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc từ 1974 - 1987, nguyên Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa...đã đọc và ký tên vào Bản Kiến nghị Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đăng tải trên trang Bauxite VietNam hôm nay.


Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ghi lên bên lề của Kiến nghị Sửa đổi Hiến Pháp 1992đăng trên Bauxite VietNam như sau:

Về điều 4: Kh ông c ần ghi đi ều 4 v ào Hi ến ph á p

Trong thời kỳ vận động cách mạng lật đổ ách thực dân Pháp giành lại độc lập tự do cho dân tộc, Đảng Cộng sản không có chút quyền hành nào, Không điều nào quy định cho Đảng được quyền lãnh đạo , thế mà Đảng vẫn lãnh đạo được dân, dân tự giác theo sự lãnh đạo của Đảng làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong 2 cuộc kháng chiến vì độc lập thông nhất Tổ quốc cũng vậy. Chỉ cần Đảng có chính nghĩa, trong sạch, thực sự vì nước, vì dân, thực thi dân chủ trong mọi lĩnh vực làm cho nước mạnh, dân giầu, thì tự khắc dân sẽ tự nguyện theo sự lãnh đạo của Đảng, Không cần ghi điều 4 vào Hiến pháp .Về Sở hữu đất đai: Không tước đi cái quyền "sở hữu ruộng của ng ư ời cày"

Trước đây, trong thời kỳ vận động cách mạng, Đảng đã nêu khẩu hiệu: “Người cày có ruộng” hợp với nguyện vọng tha thiết của nông dân, đã động viên được hàng triệu, hàng triệu nông dân thành sức mạnh to lớn cống hiến cho cách mạng thành công. Nay lại khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” là tước đi cái quyền “sở hữu ruộng của người cày”, hóa ra Đảng đã phản bội lại khẩu hiệu đã hứa với họ hay sao?Về lực lượng vũ trang: Đi ều 70 ph ải ghi l à "Lực l ượng v ũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam"

Đối với bất kỳ quốc gia nào, lực lượng vũ trang sinh ra là để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ấy. Bất kỳ đảng phái nào lên nắm quyền, lực lượng vũ trang vẫn là lực lượng chung của dân của nước, không thuộc tổ chức hoặc cá nhân nào. Đối với nước ta cũng vậy, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, nó có nhiệm vụ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc như lời Hồ Chủ tịch đã nói n ăm 1 946: “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Nước , hiếu với Dân …”. Chúng tôi không đồng ý với điều 70 của dự thảo, và đề nghị phải ghi là: “ Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ Quốc Việt Nam ”.


Nguồn: Tễu blog

2 nhận xét:

 1. Trả lời phỏng vấn của đài RFI về khả năng thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, với việc hai cựu binh thời chiến tranh Việt Nam lên lãnh đạo hai ngành ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại California trước tiên xác định là tại Mỹ, chính sách là do Tổng thống quyết định chứ cá nhân người được cử lãnh đạo bộ Ngoại giao hay Quốc phòng chỉ giữ một vai trò tương đối.

  http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130121-chinh-sach-chau-a-cua-my-lieu-co-thay-doi-voi-hai-cuu-binh-viet-nam-kerry-va-hagel

  "...Nhưng nói đến cụ thể từng nhân vật thì ta thấy rằng sự có mặt của hai người đã từng đặt chân đến Việt Nam, từng tham gia chiến tranh Việt Nam, nếu có thể vận động được, thì người ta cũng có thể khiến cho 2 bộ trưởng này chú ý hơn đến việc bang giao giữa Mỹ với Việt Nam...

  Những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, có thể vận động hai ông bộ trưởng mới này giúp vào việc thúc đẩy quá trình dân chủ hóa Việt Nam đến sớm hơn. Điều này có thể là một lợi thế cho những người tranh đấu cho dân chủ..."

  Trả lờiXóa
 2. Cháu kính phục Bác! Kính chúc Bác Vĩnh trường thọ.

  Trả lờiXóa