Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Hai cái tết

Xuân về lại nhớ anh Vươn
Cái nhà đã sập, đầm vườn tan hoang
Túp lều vách bạt tuyềnh toàng
Vợ con tiều tụy, mấy hàng châu sa?


Gia đình đại tá Hữu Ca
Quây quần có thấu người ta trong tù?

Tết Ca quà cáp lu bù
Tết Vươn lạnh lẽo âm u khám phòng
Tết Ca ngựa sắt nhong nhong
Tết Vươn nhà đá, có còng chân tay?
Tết Ca lễ lạt quan thầy
Tết Vươn chắc được một bầy trông nom!

Vai Ca lon đỏ lòm lòm
Vai Vươn gầy hõm hòm hom tháng ngày
Vợ Ca ăn tết lộc dày
Vợ Vươn ăn tết đong đầy ai oan
Con Ca vịn bố đường quan
Con Vươn vịn bố đã hoàn trắng tay

Xuân về cám cảnh thương thay
Ai vẽ tranh này dâng đảng mừng xuân!

Lão Nông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét