Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Ông Đinh Hùng Chung bị bắt với lý do đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo thông báo của Công an huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, (nhận được hình chụp qua email), ông Đinh Hùng Chung bị bắt vào khoảng 17h30 ngày 12/2/2013 với lý do "đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự"

Ông Chung hiện bị giam giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Đức Phổ.Trong lá đơn kêu cứu của Ông Đinh Hùng Chung và ông Nguyễn Đức Thông có nói đến vấn đề thực hiện nghĩa vụ quân sự, tại trang 11. Tiếc rằng trong lá đơn, hai ông không nêu cụ thể:


Xem toàn bộ lá đơn kêu cứu tại đây:

Lá đơn của ông Đinh Hùng Chung và Nguyễn Đức Thông


13/2/2013

NTT

1 nhận xét: