Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Thánh lễ cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân

Tối 28/6/2013, Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân tại nhà nguyện Giêrađô Giáo xứ Thái Hà
Trước khi Ls Lê Quốc Quân ra tòa vào ngày 9/7 tới, giáo xứ Thái Hà sẽ còn tổ chức 2 buổi cầu nguyện cho anh nữa

Ảnh: NTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét