Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Hiểu và áp dụng NGHỊ ĐỊNH 174/2013/NĐ-CP như thế nào đây, thưa các bác?

TƯỜNG THỤY

Thấy cư dân mạng bàn tán xôn xao về nghị định 174 phạt tới 100 triệu đồng về tội chống phá gì đấy, nhà cháu cũng thử đi tìm xem nó ra răng.

Chưa kịp bàn về nội dung thì nhà cháu giật mình khi thấy cùng một hành vi nhưng mức xử phạt lại rất khác nhau:

Trước hết mời các bác xem 2 ảnh nhà cháu chụp lại từ bản của Thư viện pháp luật hẳn hoi
Cùng những hành vi giống hệt nhau:

a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

thì ở Điều 64 Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, tại khoản 4 các bác qui định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Thế nhưng cũng với những hành vi giống hệt như thế, thì Điều 65 Vi phạm các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, tại khoản 5 các bác qui định phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Như vậy, nhóm hành vi:

a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đều được đưa vào 2 điều khoản khác nhau với mức xử phạt khác nhau.

Hẳn đây lại là lỗi của "cậu đánh máy". Với 1 bài báo, việc cải chính có thể đơn giản nhưng với một văn bản pháp qui cấp chính phủ thì lại không đơn giản. Chắc chắn, Chính phủ lại phải ra một nghị định khác để sửa đổi.

Điều cần nói thêm là, văn bản này ra ngày 13/11/2013, đã được gửi đi:

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

và tiếp tục sao gửi đến các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nhưng đã nửa tháng rồi mà chẳng bác nào phát hiện ra. Lười đọc văn bản quy phạm thế. thảo nào các các cứ áp dụng tùy hứng để xử phạt, xử tội dân.

Các bác tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế của dân để làm ra một cái nghị định như thế này?

28/11/2013

Tường Thụy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét