Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

ĐƠN KIỆN TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--*--

ĐƠN KIỆN
TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Kính gửi:

1/ Nhân dân Việt Nam !
2/ Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam !
3/ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam !
4/ Bộ Công an Việt Nam !
5/ Văn phòng chủ tịch nước Việt Nam !
6/ Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang !
7/ Quốc hội Việt Nam !
8/ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng !
9/ Bộ Tư pháp Việt Nam !

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. Tôi sinh ngày 06/04/1967.

Số chứng minh nhân dân của tôi là: 021888818, do công an TP.HCM cấp ngày 07 tháng 06 năm 2012. Hộ khẩu thường trú và nơi ở của tôi hiện nay tại số nhà: 80 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. Nay tôi xin thay mặt một bộ phận không nhỏ nhân dân Việt Nam để viết đơn này gửi tới các cơ quan, công chức chính quyền Việt Nam có trách nhiệm để kiện ông Nguyễn Phú Trọng hiện đang là tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Lý do tôi kiện như sau:

1/ Lý do kiện thứ nhất: Ông Nguyễn Phú Trọng nói một đường làm một nẻo. Ông Nguyễn Phú Trọng đã phản bội lại đường lối xã hội chủ nghĩa. Tôi xin dẫn chứng như sau:

Ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lần nói là ông sẽ lãnh đạo Việt Nam phát triển đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Nhưng đó chỉ là lời nói trên chót lưỡi, đầu môi của ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế diễn ra tại Việt Nam có nhiều sự trái ngược với lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng. Đọc báo của nhà nước Việt Nam tôi có nhận được thông tin là: Trong 2 năm từ năm 2014 đến năm 2015 Việt Nam sẽ tiến hành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp vốn nhà nước. Vậy là sao?! Quan hệ kinh tế chính là bản chất sâu sắc của quan hệ chính trị. Một xã hội phát triển theo đường lối chính trị xã hội chủ nghĩa thì phải xóa bỏ dần kinh tế tư nhân để trở thành kinh tế công cộng xã hội chủ nghĩa. Khi xóa bỏ quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa để trở thành kinh tế tư nhân thì đó cũng chính là sự tiêu diệt chính trị xã hội chủ nghĩa rồi. Bản chất thực sự là ông Nguyễn Phú Trọng đang chỉ đạo tiêu diệt dần kinh tế xã hội chủ nghĩa tức cũng là tiêu diệt dần chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Như vậy quá rõ là ông Nguyễn Phú Trọng đã nói một đường làm một nẻo, ông ấy đã dối gạt nhân dân Việt Nam và đảng cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng không phải lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển theo đường lối xã hội chủ nghĩa mà ngược lại ông ta đang chỉ đạo đường lối tại Việt Nam là tiêu diệt dần chính trị và kinh tế xã hội chủ nghĩa.

2/ Lý do kiện thứ hai: Thực tế chính trị tại Việt Nam là đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo mọi hoạt động xã hội Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đang giữ chức vụ tổng bí thư là chức vụ to nhất trong đảng cộng sản Việt Nam. Quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng lớn bằng tới hơn quyền lực thực tế của tổng thống các nước. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản Việt Nam sai lầm ắt sẽ dẫn đến việc lãnh đạo tòan bộ xã hội Việt Nam đi con đường sai lầm. Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn lấy hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin làm nền tảng lý luận cơ bản. Tôi có thể chứng minh rõ ràng được là hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin sai lầm và thiếu sót tới hơn 99%. Khi tư duy nhận thức sai ắt sẽ dẫn đến hàng loạt hành động sai lầm ở thực tế. Là người quyền lực cao nhất đất nước thì phải có nhận thức cao, tư duy đúng đắn. Ông Nguyễn Phú Trọng trình độ quá dốt, tư duy sai lầm vì ông ta không hề phát hiện ra được nhiều điều sai lầm trong hệ lý luận chủ nghĩa cộng sản Mác – Lê Nin.

3/ Lý do kiện thứ 3: Rất nhiều lần ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu là Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền. Nếu đúng là như vậy thì Việt Nam phải có tự do, dân chủ trong bầu cử, ứng cử của nhân dân vào mọi chức vụ quan trọng của đất nước.

Theo thực tế chính trị tại Việt Nam thì chức vụ quyền lực cao nhất đó chính là chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.

Quyền lực thực tế của chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam luôn cao hơn và bao trùm lên quyền lực thực tế của các chức vụ: chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội. Vậy mà nhân dân Việt Nam không hề được tham gia ứng cử, bầu cử chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi, gia đình tôi cùng nhân dân Việt Nam phải nộp thuế vào ngân sách để trả lương cho tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Do vậy tôi và nhân dân Việt Nam có quyền yêu cầu người quyền lực cao nhất tại Việt Nam phải là của nhân dân tức là do nhân dân được tham gia ứng cử và bầu cử. Tôi và nhân dân Việt Nam muốn có một trong 2 điều sau:

a/ Việt Nam có đa nguyên đa đảng.

b/ Hoặc nhân dân Việt Nam được tự do, dân chủ tham gia bầu cử, ứng cử vào chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi và nhân dân Việt Nam không muốn tại Việt Nam có quan chức mà chỉ muốn tại Việt Nam có công chức. Quan chức là chức vụ mang tính quan lại để cai trị nhân dân. Công chức là chức vụ công cộng để phục vụ nhân dân. Vậy ông Nguyễn Phú Trọng là quan chức hay công chức ?! Tôi nhận thấy ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều biểu hiện là quan chức hơn là công chức.

4/ Lý do kiện thứ tư: Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam đến nay nạn tham nhũng tại Việt Nam phát triển quá mạnh, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế vậy mà tôi vẫn thấy ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu kêu như chuông nhà thờ, chuông chùa ở trong những hội nghị. Vậy phải chăng là: Mất mùa đổ tội thiên tai, được mùa do tại thiên tài lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng ?!

Nếu tôi được trở thành tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam trong 3 tháng đến 6 tháng tôi chắc chắn sẽ làm cho tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam giảm tối thiểu 99%.

Việt Nam mấy năm qua rầm rộ tiến hành chiến dịch cải cách tái cấu trúc nền kinh tế. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo kiểu gì mà trong mấy năm trời không tái cấu trúc nổi, không làm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt hơn. Nợ quốc gia ngày càng tăng cao. Hiện nay nợ quốc gia Việt Nam đã hơn 80 tỷ USD. Tính trung bình mỗi người Việt Nam hiện nay phải gánh nợ nước ngòai hơn 20 triệu đồng Việt Nam. Nếu tôi được làm tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam thì không quá 11 tháng tôi sẽ tái cấu trúc xong nền kinh tế Việt Nam để sớm đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển kinh tế thần kỳ nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc.

5/ Lý do kiện thứ năm: Chính quyền Việt Nam do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo rất quan liêu và vô trách nhiệm với tôi. Chính quyền Việt Nam đã bắt giam tù và xử án oan sai tôi 5 năm tù giam. Tôi đã nhiều lần đề nghị chính quyền Việt Nam minh oan cho tôi như đã từng minh oan cho ông Nguyễn Kim Ngọc, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. Nhưng chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam phớt lờ không giải quyết nguyện vọng của tôi ?!

6/ Lý do kiện thứ sáu: Trong những năm qua xảy ra tại Việt Nam khá nhiều vụ bức cung, nhục hình, xử án oan sai. Điều này người có quyền lực cao nhất đất nước là ông Nguyễn Phú Trọng buộc phải có trách nhiệm.

Tôi còn rất nhiều lý do kiện khác nữa sẽ trình bày bổ sung. Nhưng trong đơn kiện này tôi tạm nêu 6 lý do kiện như tôi vừa nêu.

Tôi xin yêu cầu các cơ quan và công chức chính quyền có trách nhiệm tại Việt Nam như sau:

1- Hãy tiếp nhận và xử lý đơn kiện của tôi. Pháp luật Việt Nam đối xử công bằng với mọi công dân. Cho dù là người có chức vụ to như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ thì vẫn phải đối xử và xét xử công bằng như người dân thường.

2- Tôi đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng từ chức ngay lập tức vô điều kiện vì không đủ tài và đức để đảm đương chức vụ tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.

3- Tôi xin được tổ chức trưng cầu ý kiến nhân dân, vận động đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngòai cùng bè bạn quốc tế ủng hộ vụ kiện này.

Tôi xin được tổ chức quyên góp tiền của nhân dân trả tiền cho luật sư. Vụ kiện này tôi tiến hành vì cá nhân tôi thì ít mà vì nhân dân Việt Nam thì nhiều. Tôi xin kêu gọi các luật sư Việt Nam có tâm và tầm hãy giúp việc tôi trong vụ kiện này. Nhân dân bị oan sai lâu nay mà không dám kiện tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam hãy hợp tác cùng với tôi để cùng thưa kiện.

Tôi muốn tạo ra tiền lệ tại Việt Nam là công chức chính quyền phải phục vụ nhân dân tận tụy. Tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại quan chức quan liêu, tham nhũng tại Việt Nam. Vì vậy tôi tiến hành vụ kiện này.

Tôi kính mong nhân dân Việt Nam, các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam hãy sớm giúp tôi thực hiện vụ kiện này. Trong vòng 45 ngày kể từ khi tôi gửi và công bố đơn này, các cơ quan có trách nhiệm tại Việt Nam buộc phải trả lời cho tôi là có xử lý vụ kiện này hay không ?! Nếu không xử lý vụ kiện theo đơn này thì buộc phải trả lời cho tôi biết rõ lý do. Quá hạn 45 ngày mà các cơ quan chính quyền Việt Nam im lặng không trả lời tôi hoặc trả lời tôi không thấu tình đạt lý thì tôi sẽ kiện tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Tòa án Hình sự Quốc tế về những sự vi phạm quyền con người đối với tôi và với nhân dân Việt Nam.

Tôi xin chúc nhân dân Việt Nam và các công chức chính quyền Việt Nam cùng bè bạn quốc tế, kiều bào ở nước ngoài luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 01/04/2014,

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê

Địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. Điện thoại cố định: (08)22245577. Điện thoại di động: 0967375886. Email:thanglong67@gmail.com . Wesite: www.lethanglong.wordpress.com . Facebook: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn .
Ông Lê Thăng Long gửi cho NTT blog
4 nhận xét:

 1. Đảng CSVN chỉ là sản phẩm ngoại lai của Tầu Cộng. “Nhà nước” CHXHCNVN đang đại diện cho nước Việt chúng ta tại Liên Hiệp Quốc chỉ là con rối do đảng CSVN điều khiển, chi phối theo “lệnh trên” là Tầu Cộng để dối gạt Quốc Dân và Quốc Tế.

  Do đó, cơ chế “nhà nước” này thực tế không có quyền hạn gì trên đất nước Việt Nam. Bao nhiêu năm qua, nhiều người, kể cả những đảng viên, bộ đội CSVN đã bị lừa gạt để đưa vào 1 cuộc chiến tương tàn, nồi da xáo thịt tàn khốc và nay là cuộc tranh chấp chính trị gay gắt

  CPQGVNLT được thành lập để giúp dân, cứu nước. Chỉ muốn bắt những tên đầu sỏ CSVN tội ác, HÈN VỚI GIẶC – ÁC VỚI DÂN, rất gian tham, qủi quyệt, vẫn ngoan cố cấu kết nhau để đè đầu dân Việt, tiếp tục cướp bóc, sát hại, gian cầm đồng bào và những nhà ái quốc Việt Nam. Mọi người nên thức tỉnh. Hãy cùng nhìn nhau là anh em để nắm tay xóa bỏ chế độ CS ngoại lai trên quê hương yêu dấu của chúng ta.

  Đơn kiện này sẽ có gía trị hơn nếu gửi đến Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.

  Trả lờiXóa
 2. Cái nhà bác LTL này kiện lộn chỗ rồi,,,anh Trọng chỉ là đảng trưởng của một đảng thôi,đâu có quyền hành gì trong việc dân việc nước. Nếu kiện thì kiện anh Tư Sang mới đúng.
  Đảng trưởng của một đảng thì muốn phét thế nào thì cứ phét ai mà cấm. Phét quá thì người ta nghỉ tin đảng đó thế thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Nặc danh2/4/14 7:36 SA

  Ông Long chọn ngày Cá 1 tháng 4 để kiện Nú có thể gây ra bất lợi.
  Dù sao cũng có chút thú vị.
  Ông nên thêm:
  - Kính gửi hương hồn Karl Heinrich Marx, ônt tổ cộng sản.

  Trả lờiXóa
 4. Nặc danh2/4/14 2:19 CH

  Việc công dân kiện kẻ cầm quyền là cần thiết và nên ủng hộ, nhưng đó là việc nghiêm chỉnh, không nên đăng những thứ đơn kiện được viết theo kiểu này! Tự xưng là "chí sĩ", văn từ lủng củng như kẻ tâm thần làm giảm uy tín của trang mạng NTT.

  Trả lờiXóa