Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

NGÀY MAI LẠI MẤT “ĐIỆN” CHĂNG?

Ngày mai ông sẽ đăng đàn
Làm gì với lũ bạn vàng xấu chơi?
Biển Đông như chảo dầu sôi
Giàn khoan chúng ngự, tháng rồi, vẫn trơ…

Cử tri háo hức mong chờ
Quốc hội sẽ chẳng làm ngơ phen này!
Phải công bố kiện thẳng tay
Giàn khoan Tầu,
Phải “thổi” bay tức thì!

Vị nào miệng vẫn trám xi
Ông hãy giúp họ cạy đi xem nào?
Để chín mươi triệu đồng bào
Đồng tâm cùng phất cờ đào đứng lên!
Đạp “chữ vàng” xuống bùn đen!
Quẳng “bốn tốt” đã ố hoen máu người…

Mong ông đừng nỏ mồm thôi?
Bao lần “Quyết liệt” để rồi… “liệt” ngay!
Dân mong đỏ mắt từng ngày
“Đổi mới thể chế”!
Mai này có tuyên?

Cử tri đã gửi niềm tin
Ti vi lâu chẳng thèm xem, bởi vì:
-Thấy mặt là tắt ti vi
Nay thì háo hức chẳng khi nào bằng…

Ngày mai lại mất “điện” chăng?


Ngày 8/6/2014

Thanh Sơn
Tác giả gửi cho NTT blogKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét