Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Sài Gòn Giải Phóng từ chối đối thoại vì “không đủ ghế ngồi”?

Kha Lương Ngãi
* Tác giả gửi bài cho VNTBNgày 4/11/2014, Báo SGGP đăng bài: “Sự thật về lòng “ trung thành” của nhóm thư ngỏ 61 “ của tác giả Tân Vinh quy kết: “nhóm thư ngỏ 61 đã mượn danh đảng viên, mượn danh yêu nước; khoác lên mình tấm áo chống Trung Quốc, nhưng thực chất là chống lại đường lối đối ngoại sáng tạo, độc lập tự chủ của Đảng và nhà nước; tiếp tay cho Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong chống lại sự lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, cũng như làm tổn hại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng …”.

Bất bình vì bị vu khống “tội phản động đáng chém đầu”, đảng viên cùng ký “thư ngỏ 61” ở TP HCM đã cử hai ông Lê Công Giàu và Kha Lương Ngãi đến gặp TBT báo SGGP (ông Tấn Phong) vào lúc 15 giờ ngày 10/11/2014 để đề nghị tổ chức đối thoại, làm sáng tỏ nội dung quy chụp đao to búa lớn, không có lý lẽ thuyết phục và hoàn toàn không có luận cứ luận chứng.

Đúng như dự đoán, TBT báo SGGP “bận họp”, nhân viên văn phòng nhận thư (chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, xin xem thư). Nội dung thư gởi TBT báo SGGP ghi rõ: “Chúng tôi chính thức kiến nghị được đối thoại với ông TBT và tác giả Tân Vinh vào lúc 15 giờ ngày 14/11/2014 tại báo SGGP. Nếu ông TBT quyết định thời gian, địa điểm khác đề nghị ông TBT thông báo cho chúng tôi biết theo SĐT: 0908511945 (Lê Công Giàu); 0903834271 (Kha Lương Ngãi).
Sau đó, ngày 12 và 13/11/2014 ông Kha Lương Ngãi nguyên phó TBT Báo SGGP gọi điện thoại cho ông TBT Tấn Phong nhiều lần để biết kết quả cuộc đối thoại giửa nhóm “thư ngỏ 61” với Báo SGGP vào lúc 15 giờ ngày 14/11/2014 sẽ ra sao. Nhưng chuông reo liên hồi, liên hồi, rồi máy điện thoại bị cúp!

Sáng ngày 14/11/2014, có lẽ vì không thể lặng thinh đối với “thư kiến nghị đối thoại “ mà nhóm “thư ngỏ 61” đã trực tiếp trao- nhận tại Báo SGGP, nên TBT báo SGGP đã phải lệnh cho nhân viên văn phòng gọi điện thoại cho ông Kha Lương Ngãi thông báo:chấp nhận cuộc đối thoại vào lúc 15 giờ chiều ngày 14/11/2014, nhưng chỉ đối thoại với ông Kha Lương Ngãi và Lê Công Giàu (mặc dù phía Báo SGGP được giải thích rõ ông Ngãi, ông Giàu chỉ là người được giao nhiệm vụ đi liên hệ cho nhóm “ thư ngỏ 61”).

Vì đã chuẩn bị, sắp xếp từ trước và nghĩ rằng: Đã chấp nhận đối thoại thì Báo SGGP không thể khư khư ấn định số người bên khách chỉ là 02 mà không thể là 05, và báo SGGP cũng không thể ấn định đối tượng đối thoại là ô Kha Lương Ngãi, Lê Công Giàu hay là ai khác được, nên đúng 15 giờ ngày 14/11/2014 đại diện cho nhóm đảng viên ký “thư ngỏ 61” ở TP. HCM vẫn có đủ mặt để tham gia đối thoại, gồm:

- Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc Sở Tư pháp TP HCM
- Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên TBT Báo Thanh Niên
- Lê Công Giàu, nguyên phó TGĐ TCT Du Lịch SaiGon Tourist
- Nguyễn văn Kết, nguyên thư ký Bộ trưởng Bộ CA Mai Chí Thọ
- Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT Báo SGGP

Tiếp 05 vị đại diện nhóm “thư ngỏ 61” là một vị phó văn phòng của Báo. Với thái độ nhũn nhặn, vị PVP chỉ mời ông Ngãi và ô Giàu lên phòng họp để dự đối thoại với lý do duy nhất: Phòng họp không đủ ghế ngồi cho 05 vị khách. Mặc dù khách tuyên bố chỗ ngồi không quan trọng, ngồi đâu cũng được, ngồi chật cũng được…, nhưng cuộc đối thoại vẫn bất thành vì cái lý do duy nhất thiếu ghế ngồi ! 

Quái lạ, một cơ quan Báo Đảng của một thành phố văn minh, lớn nhất nước, một cơ quan ngôn luận đại diện cho tiếng nói của trên dưới 10 triệu dân thành phố, một tờ Báo Đảng đã từng vang bóng một thời về sự giàu có và uy tín. . . thế mà bây giờ lại thảm hại đến mức không có đủ chổ để đặt thêm 03 cái ghế cho 05 vị khách thuộc nhóm “thư ngỏ 61” ngồi để cùng đối thoại làm rõ đúng sai về bài báo “Sự thật về lòng trung thành...” mà TBT báo SGGP đã cho phép đăng tải như đã nêu trên?


Thế là đã rõ: Vì thiếu chỗ đặt thêm 03 cái ghế hay vì cái gì mà không thể đối thoại được để làm rõ sự thật, đúng – sai về bài báo của tác giả Tân Vinh mà TBT Báo SGGP đã cho đăng tải??? Xin nhường quyền bình luận, phán xét cho công luận gần xa !!!

--------------------------------------------------------------------


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
==========
TP Hồ Chí Minh , ngày 10/11/2014

Thư yêu cầu đối thoại với TBT Báo Sài Gòn Giải Phóng

V/V : về bài báo “Sự thật về lòng “trung thành” của nhóm Thư ngỏ 61” 
Kính gởi : Ông TBT Báo Sài Gòn Giải Phóng

Ngày 4/7/2014 Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đăng bài “Sự thật về lòng “trung thành” của nhóm thư ngỏ 61” của tác giả Tân Vinh. Đây là bài báo bóp méo , xuyên tạc thiện chí góp ý xây dựng Đảng của nhóm 61 Đảng viên ký tên “ Thư ngỏ 61 ‘.

Kính thưa : Ông Tổng Biên Tập

Góp ý xây dựng Đảng trước thềm Đại hội 12 của Đảng là việc vô cùng cấp thiết, hệ trọng đối với Đảng, đất nước và nhân dân; diễn đàn này nhất thiết sẽ còn tiếp tục. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu được đối thoại với ông TBT Báo Sài Gòn GP và ông Tân Vinh tác giả bài báo kể trên để cùng làm sáng tỏ sự thật, ngõ hầu góp phần cho việc góp ý xây dựng Đảng từ nay đến ĐH 12 được tốt hơn. Chúng tôi chính thức kiến nghị được đối thoại với ông TBT và tác giả Tân Vinh vào lúc 15 giờ ngày 14/11/2014 tại báo SGGP. Nếu ông TBT quyết định thời gian, địa điểm khác, đề nghị ông TBT thông báo cho chúng tôi biết theo SĐT : 0908511945 ( Lê Công Giàu ); 0903834271 ( Kha Lương Ngãi ).

Kính thưa ông TBT

Vì trách nhiệm chung, rất mong ông TBT cùng thể hiện thiện chí với chúng tôi. Trân trọng kính chào ông.

                                                                                                  TM Nhóm “ Thư ngỏ 61 

                                                                                                  Lê Công Giàu ( Đã ký )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét