Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Tuyên bố số 4/Hội NBĐLVN v/v chính quyền Thái Bình đàn áp đoàn thăm TNLT Trần Anh KimNgay vào thời gian diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu - Việt Nam, ngày 21/1/2015, chính quyền và công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã phơi bày một gương mặt xấu xa đối lập với quyền công dân, trái ngược những gì mà những lãnh đạo giới cầm quyền như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thường tuyên bố trước quốc tế “Việt Nam luôn quan tâm và bảo vệ các quyền con người”.

Một đoàn gồm 13 nhà hoạt động xã hội dân sự đến thăm tù nhân lương tâm Trần Anh Kim vừa ra tù đã bị đàn áp khốc bất thường và khốc liệt. Trong đó có 3 nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội NBĐLVN, nhà báo Nguyễn Thanh Giang, và nhà báo công giáo JB Nguyễn Hữu Vinh.

Toàn bộ các thành viên trong đoàn đều bị đánh, bị xúc phạm nhân phẩm và bị giam cầm không có căn cứ pháp luật trong 6 giờ tại Công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Nhiều người bị tước đoạt tài sản, bị hủy thông tin trong các phương tiện ghi hình, ghi âm. Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh bị đánh gây thương tích nặng nề, phải điều trị dài ngày.

Trước tệ nạn chính trị vô lương tâm này, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam phẫn nộ ra tuyên bố:

1.Cực lực phản đối hành vi vô pháp của Công an phường Trần Hưng Đạo, công an và chính quyền thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2.Chính quyền và công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi hậu quả về việc khủng bố ngày 21/1/2015 xảy ra tại phường Trần Hưng Đạo.

3.Hành vi mang tính khủng bố trên của công an và chính quyền thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình là cực kỳ nguy hiểm, tạo tiền lệ xấu cho việc thực thi quyền công dân, quyền con người, bôi nhọ hình ảnh của nước CHXHCNVN trên trường quốc tế.

4.Nhận thức rằng tỉnh Thái Bình là một địa phương thuộc nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chứ không phải là một quốc gia độc lập, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam yêu cầu chính quyền và công an tỉnh Thái Bình tuyệt đối tuân thủ pháp luật của nước CHXHCNVN, phải đảm bảo tính mạng và tài sản đối với những hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và tất cả công dân làm những việc hợp pháp trên địa phận tỉnh Thái Bình. 

Tuyên bố này được gửi đến các cơ quan và tổ chức quốc tế về dân chủ và nhân quyền.


Ngày 26 tháng 1 năm 2015
Thay mặt Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam
Chủ tịch
Nhà báo Phạm Chí Dũng


--------------------------------


Statement No. 4 of The Independent Journalists' Association of Vietnam (IJAVN) againstthe government of Thai Binh Province's act of repression against a delegation of civil society activists who visited the prisoner of conscience Tran Anh Kim

Right in the time of the Human Rights Dialogue between EU and Vietnam on Jan 21, 2015, thelocal police and authorities of Thai Binh Province exposed an ugly face through their act of repression against its own citizens, an act that was contrary to what leaders of the ruling elitesuch as President Truong Tan Sang and Prime Minister Nguyen Tan Dung often proclaim before the international community that "Vietnam cares for and protects human rights".

On that very day, a group of 13 civil society activists visiting the prisoners of conscience Tran Anh Kim (who was just released from prison) was violently suppressed in an unusually intense manner. Included in the delegation were three journalists from the Independent Journalists' Association of Vietnam, namely Nguyen Tuong Thuy, IJAVN Vice Chairman, journalist Nguyen Thanh Giang, and journalist JB Nguyen Huu Vinh, a Catholic.
All the members of the delegation were beaten and insulted, then detained without legal grounds for 6 hours at the police precinct of Tran Hung Dao, Thai Binh City, Thai Binh province.Many of them had their personal belongings taken away and the data in their video and audio recorders destroyed. In particular, journalist Nguyen Huu Vinh was brutally beaten and severelyinjured, forcing him to undergo long-term medical treatment.

Faced with this inhuman act of brutality, the Independent Journalists' Association of Vietnamindignantly states:


1.That we vehemently oppose this gross violation of the law by the police of Tran Hung Daoprecinct, the police and city government of Thai Binh City, Thai Binh Province.


2. That the city government and police of Thai Binh City, Thai Binh province are solelyresponsible for all consequences of their terrorist act in Tran Hung Dao Ward on Jan 21, 2015.

3. That this act of terrorism by the police and city government of Thai Binh City, Thai Binh Province is extremely dangerous, which creates a bad precedent enforcement of civil rights andhuman rights, and badly smears the image of Socialist Republic of Vietnam in the international arena.


4.That, given the fact that Thai Binh is a locality within the Socialist Republic of Vietnam and notan independent country, we demand the police and local authorities of Thai Binh Province tocomply with the laws of the Socialist Republic of Vietnam, to protect lives and property of theaforesaid members of IJAVN as well as all other citizens who engaged in lawful activities in the territory of Thai Binh Province.


This statement is sent to all international agencies and organizations on democracy and human rights.


Made in Saigon, January 26, 2015

On behalf of the Independent Journalists' Association of Vietnam

President

Journalist Pham Chi Dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét