Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Trống Thợ Thuyền thùng thùng thống thiết

Cướp cạn 

thời Bảo Hiểm tan thành mây khói
cảnh Thợ Thuyền ngụp, lội, truân chiên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
vì ai cướp cạn dân nên nỗi này?

Bọ LĐTBXH ! 

quan chú, quan anh, cứ thế Chuyền!
bốn lần(*) lên Bộ, thím thành chuyên!
Thương Binh, phó mẹ phường què cụt
Lao Động, thây cha đám thợ thuyền
Xã Hội teo Diều, đau Bảo Hiểm
thím Mình hé Cửa, đã Sân Chuyên!
trăm, ngàn, vạn tỉ... Ai? ai biết?
chỉ biết quân kia giết Thợ Thuyền.
* * * *
(*) xóm > xã > huyện > tỉnh > TW(bộ)

Vạn Tỷ theo ai? 

thôi rồi! Vạn Tỷ đã dông xa
BẢO HIỂM còn trơ cái XÁC NHÀ!
đội nón Tỷ đi, không hẹn trước
dứt tình Tỷ nỡ chẳng nhời qua
dì Phu thấp thỏm kỳ ngơi việc
bác Thợ hoang mang đợt dưỡng già
chiu chắt, lam làm, cung phụng QUỶ!
trăm, nghìn, Vạn Tỷ, thoắt theo MA!

Khốn nạn thân ai? 

Máu chảy Ruột mềm! bác mẹ khuyên
của đau con xót, lý đương nhiên
càng ngâm Bảo Hiểm càng teo tóp!
hỏi khốn thân ai? - khốn Thợ Thuyền.
...
Bảo Hiểm mà teo, ối kẻ nan!
hỏi thằng nào nhũng? - dạ, thằng QUAN!
hỏi thằng nao khổ? - thằng LAO KHỔ!
THẰNG KHỔ VÙNG LÊN, THẰNG NHŨNG TÀN!

02:14 AM 08-Apr-15,
Lão Nông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét