Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

KHAI TRƯƠNG CỘNG HÒA THỜI BÁO

LỜI GIỚI THIỆU CỘNG HÒA THỜI BÁO (CHTB).

‪#‎CHTB‬ – Là tờ báo mạng (Fanpage Facebook) được khai trương ngày 26-10-2015, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập nền cộng hòa tại Việt Nam.

Tờ báo lấy Điều 1 của cả hai Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) 1956 và 1967: "Việt Nam là một nước cộng hòa, độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân." và Lời Mở đầu của Hiến Pháp 1956 "Ý thức rằng hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan" làm kim chỉ nam vận động cho một nền Đệ Tam Cộng Hòa, với một hiến pháp mới thích hợp với thời đại.

Hướng đi của tờ báo là xây dựng lại con người Việt Nam lấy tổ quốc, danh dự và trách nhiệm làm đầu, kiến tạo lại xã hội lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm nền tảng.

Nhân bản lấy con người làm gốc. Con người thì mỗi người mỗi khác. Xã hội thì đa nguyên. Vì vậy cần một nhà nước dân chủ tam quyền phân lập bảo đảm đa nguyên.

Khai phóng trong nghĩa tự do và thăng tiến. Vai trò của chính phủ là bảo đảm và khuyến khích sinh hoạt tự do để xã hội đồng thăng tiến.

Dân tộc bao gồm mọi thế hệ. Mọi quyết định dân chủ thuộc về công dân, nhưng không thể lãng quên quá khứ và phải nghĩ đến thế hệ tương lai.

Tờ báo phục vụ vô vụ lợi người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Bài viết sẽ đa dạng phục vụ nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng đặt trọng tâm vào thế hệ trẻ, tương lai đất nước.

Một số bài viết bằng song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến quan điểm đến người ngoại quốc.

Như mọi tờ báo ngoài bản tin, tài liệu, phim ảnh, bài viết, bình luận, quan điểm mới, nhằm phục vụ bạn đọc tờ báo sẽ tìm đăng lại những tài liệu, bài viết cũ có giá trị.

Báo sẽ từng bước xây dựng trang web, blog, twitter, youtube để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.

Rất mong bạn đọc xem tờ báo như ngôi nhà chung đóng góp, quảng cáo cho tờ báo trong tinh thần cùng hướng đến một thể chế cộng hòa cho Việt Nam.

Xin liên lạc CONGHOATHOIBAO@GMAIL.COM 
CỘNG HÒA THỜI BÁO
Chủ Nhiệm: Người Kết Nối
Chủ bút: Nguyễn Quang Duy
Toàn Ban Biên Tập.

1 nhận xét:

  1. Tôi sẽ là độc giả thường xuyên của tờ báo này. Chỉ mong rằng quí báo đáp ứng đúng nguyện vọng và ý chí của dân tộc.

    Trả lờiXóa