Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Bộ Ngoại Giao Mỹ lại tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền

Trụ sở bộ Ngoại giao Mỹ (www.state.gov)

Vào hôm qua, 13/04/2016, bộ Ngoại Giao Mỹ đã công bố bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới năm 2015. Trong phần đề cập đến Việt Nam, bản báo cáo đặc biệt nhấn mạnh đến những vụ đàn áp nặng tay của chính quyền nhắm vào giới bất đồng chính kiến

Theo nhận xét chung của bộ ngoại giao Mỹ, trong lãnh vực nhân quyền, các vấn đề nghiêm trọng nhất tại Việt Nam bao gồm : (1) hạn chế nghiêm ngặt các quyền chính trị của công dân, « đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ của họ thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng » ; (2) hạn chế quyền tự do dân sự của người dân, trong đó có quyền tự do hội họp, lập hội, và ngôn luận ; (3) không bảo vệ đúng mức quyền của người dân được xét xử công bằng, bao gồm quyền được bảo vệ chống lại các hành vi giam cầm vô lý.

Báo cáo Nhân Quyền 2015 của bộ Ngoại Giao Mỹ cũng nêu bật các vụ đàn áp giới bất đồng chính kiến, kiểm soát chặt chẽ mạng Internet và báo chí, và duy trì tình trạng « giám sát thường là nặng tay đối với giới hoạt động (nhân quyền) ».

Bản báo cáo cũng nêu lên tình trạng chính quyền Việt Nam tiếp tục kiểm soát gắt gao việc đăng ký các tổ chức phi chính phủ, trong đó có các tổ chức nhân quyền, hạn chế các chuyến viếng thăm của các tổ chức nhân quyền quốc tế không chấp nhận quyền giám sát của chính phủ.

Điểm tích cực hiếm hoi được bộ Ngoại Giao Mỹ nêu lên trong phần tóm lược chương về Việt Nam là « chính quyền đôi khi cũng có hành động sửa sai, bao gồm cả việc truy tố, nhắm vào những giới chức vi phạm luật pháp ».

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét