Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

THU TỚI



Hạ sang vừa mới hôm nào
Mà nay đã dắt nhau vào tiết thu
Bướm vàng đậu trái mù u
Còn tôi đậu bến tương tư Hoàng Cầu
Một lần rồi cứ xa nhau
Chỉ vì cái liếc dao cau. Chỉ vì…
Xa nhau đường vẫn đi về
Gần nhau nghẽn lối
Thôi thì... xa nhau.

25/8/2016
Nguyễn Tường Thụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét