Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

YÊN BÁI VĂN TẾ TAM ĐỒNG CHÍ

Hoàng Xuân Sơn


Mù Căng Chải mây che
Dòng Nậm Thia sóng nổi

Một phút đổi dời trời long đất lở
Yên Bái yên bình phút chốc thương đau

Tình đồng chí Đảng viên
Nghĩa Đồng bào dân Việt

Mạo muội:

Đôi dòng văn tế
Gửi về non cao

Nước vốn có nguồn
Nhân nào sinh quả?

Mới hôm qua mày mày tớ tớ bên nhau anh em hoan hỉ
Sao hôm nay đồng đồng chí chí rút súng tiễn nhau

Ngẫm câu:

“thương thân gọi nhau mày tao
Ghét nhau xưng hô đồng chí”

Vòng danh lợi trăm mưu ngàn kế
Treo búa liềm làm chuyện thị phi

 Để bấy giờ trong bắc ngoài nam
Đâu đâu cũng râm ran luận bàn về Yên Bái

Phạm Duy Cường bí thư Tỉnh uỷ
Ngô Ngọc Tuấn chủ tịch hội đồng

Hai đồng chí đầu tỉnh bỗng chốc về trời
Đỗ Cường Minh chi cục trưởng cục kiểm lâm
quyên sinh “tuẫn tiết”

Có phải chết vì bất lương lật lọng
Có phải chết hận mình sá kể vong thân

Đường cách mạng vì dân cống hiến chưa được bao năm
Tình nghĩa vợ chồng cháu con … tơ tằm đứt đoạn

Trung ương thấy mà thêm lo lắng
Đồng cỏ khô lửa cháy là tiêu

Sinh ly tử biệt càng ngẫm càng đau
Vợ góa con côi … nhà cao vắng vẻ

Ôi! Thôi thôi

Các vị ra đi tìm về chân lý
Sao không nói rõ lý do?

Để bây giờ cả nước khắc khoải âu lo
Nhiều đồng chí cấp cao tự mình soi xét

Mù Căng Chải mây che
Nước Nậm Thia đổi sắc

Thay nén hương thơm
Vài dòng bày tỏ


Cẩn cáo!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét