Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1

Chính phủ cố đấm ăn xôi còn dân đòi tống cổ nó về nước.
===================

- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ông Hoàng Dương Tùng cho biết, chiều nay Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1.

Ông Tùng cho biết, việc vận hành thử nghiệm lò cao số 1 đang bắt đầu. Sau 24h thử nghiệm sẽ có những kết quả bước đầu. 

Đoàn giám sát của các bộ, ngành, nhà khoa học, địa phương đã có mặt ở Formosa từ tuần trước để thực hiện giám sát vận hành thử nghiệm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Môi trường Hoàng Dương Tùng trả lời báo chí


"Việc vận hành thử nghiệm này trên cơ sở kết luận của Hội đồng giám sát liên ngành của Chính phủ do Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì họp ngày 10/5" - ông Tùng nói.

Tại đó, Hội đồng đã xem xét lại toàn bộ quá trình khắc phục sự cố môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS), từ việc khắc phục 53 lỗi vi phạm đến việc hoàn thành 7 hạng mục, công trình bảo vệ môi trường, cải thiện, bổ sung theo yêu cầu của Bộ TN&MT nhằm kiểm soát tốt nhất quá trình phát thải của FHS đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và quốc tế; các hạng mục công trình chuẩn bị cho vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và xưởng luyện thép của FHS cũng như xem xét, đánh giá kết quả giám sát của Tổ giám sát liên ngành từ tháng 7/2016 đến nay.

Chiều nay, Formosa vận hành thử nghiệm lo cao số 1.


Trên cơ sở đó, Hội đồng giám sát liên ngành đồng ý cho Formosa vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và xưởng luyện thép vào cuối tháng 5. Việc này vừa là để thử nghiệm cho quá trình sản xuất chính thức sau đó, cũng là để kiểm tra, đánh giá việc hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường của Formosa.

Về nội dung khuyến cáo ngư dân ven biển miền Trung chưa khai thác cá tầng đáy tại khu vực biển bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa, ông Tùng cho hay, mục đích là nhằm để thủy hải sản tầng đáy có thời gian kịp sinh trưởng.

Ông Tùng cũng khẳng định, về chức năng quản lý theo lĩnh vực, Tổng cục Môi trường thường xuyên theo dõi hệ thống quan trắc được lắp đặt để giám sát vấn đề môi trường, xử lý chất thải của Formosa với tần suất cứ 5 phút/lần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét