Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

BẮC HÀ ĂN LÒNG LỢN TRƯỚC KHI NHẬP KHO

Lúc 5 giờ 30 phút sáng nay (29/11), nhiều người dân thấy Trần Bắc Hà xuống xe cùng một số đồng chí công vụ, vào quán lòng lợn bà Đức ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, ăn sáng.

Như vậy có thể hiểu, Trần Bắc Hà được dẫn từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ.

Nghĩa là, xe chở Bắc Hà đã đi thâu đêm để kịp ra Hà Nội làm các thủ tục tố tụng.

Và, nghĩa là, Nghệ An ta đã rất vinh dự được “mời” anh Trần Bắc Hà bữa lòng lợn trước lúc anh nhập kho.

Ảnh: Xe chở Bắc Hà dừng trước quán lòng lợn bà Đức vào sáng 29/11


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét