Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

CHUYỆN CON TRÂU VÀ BÁC NÔNG DÂN HAY LÀ SỰ TÍCH TẠI SAO SÔNG TÔ BẨN.

Trưa hè, một con trâu đầm mình ở vũng bùn đầu làng. Trên mình nó có dăm con đỉa bám. Ở đầu, tai, mắt nó nhiều con mòng vây quanh, con bay, con đậu. Nhưng con trâu mắt lại lim dim, tai, đuôi ve vẩy có vẻ khoan khoái lắm.

Một bác nông dân đi qua, xót thương con vật liền cầm dây thừng kéo nó đi. Nó miễn cưỡng đi theo. Đến bờ sông, có lẽ nó biết bị mang đi tắm, liền húc cho bác nông dân ngã lăn quay.

Bác nông dân lồm cồm bò dậy, vừa lúc gặp một nhà hiền triết đi qua. Nhà hiền triết bảo:

- Nó đang sống với môi trường của nó, quen với đỉa, mòng và bùn đất. Vậy mà bác lại mang nó đi tắm. Nó đâu chịu được môi trường sạch sẽ nên khi bị bác mang đi tắm, nó húc cho là phải, nói chi đến mong nó biết ơn.

Kiếp sau, con trâu đầu thai thành nhà lãnh đạo VN còn bác nông dân đầu thai thành nhà khoa học Nhật. Việc hóa kiếp chỉ mang lốt dạng khác nhưng hồn vía, cốt cách vẫn là của kiếp trước. Vì vậy, chuyện cũ lặp lại ở sông Tô Lịch vào năm 2019.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

NTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét