Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Lời của một cánh đồng còn con gái


Thơ Lê Vĩnh Tài

Tiếng súng n ư? Có nghĩa là gì nh?
Khói cay t
lu đn ư? Cũng có là gì nh?
Dùi cui th
c vào bng ư? Nó có là gì nh?
M
t tiếng hét t đa ngc
T
mt cái ming
Há to ra thè m
t cái lưỡi dài
Đ

Màu c
a mt con qu 


Chiếc lưỡi thè ra liếm sch cánh đng
Và khò khè ngay cánh c
ng căn nhà ca m
Mùi hôi th
i không làm sao ra sch

Nhng ánh đin b tt
Làng quê t
i mò
Ti
ếng khóc ca mt cây nến
L
loi ánh sáng
Phía cu
i mt đường hm
Làn khói l
u đn cay làm em phát hong

Chiếc khăn trùm đu ca m còn vướng vào bánh xe
Hình nh
ư M b ngã vào đy
M
t chiếc tã ca em bé
Đang ph
t phơ trên đu chiếc gy
Các anh dân phòng v
a mi chui qua dây phơi
Giăng ngang khu v
ườn quê có chu hoa hôm nay chưa kp tưới nước

Làm nghn th nhng người không được
Vào nhìn. M
t đa tr yếu t trong chiếc cũi
Treo đong đ
ưa gia khu vườn
Các anh công an và dân phòng đang tràn qua
Bay l
ượn

Nhng anh dân phòng và công an vui tính
Thoa m
lên thân xác lun như rn
Tr
ơn kinh khng kinh khng

Các anh ơi
Sut đêm em đã bp bùng chp tt
T
m vi tri giường ca em nhăn quéo như n cười mt tên dâm đãng
Cu
n ly em
Sáng ra em nh
n thy cái gì cũng mun nôn e

Em mong manh hai bàn tay trng
V
i chiếc cuc cũ rích
Hai mông qu
n cũng cũ rích
Ch
ng lên tri mt th cũ rích

Nhưng em tinh khiết trên cánh đng ca em
Các anh làm em đau
Các anh đè lên em c
ngày làm em không chu ni
Thân xác em b
vò nhàu
Hai chân em tê d
i
Hai m
t em cng đ
Môi em b
sưng
Hai vú em b
nhão
Em không còn mu
n gì na hết
Các nhà th
ơ c ca ngi em như mt vng trăng
M
ng manh không chu ni
Hai n
a vng trăng ca em chưa kp khép li
Các anh c
chen vào
S
c nóng t hai đùi ca em b dng ra không làm các anh kinh ngc ư?
Các anh công an và dân phòng
Đ
ến ri đi đ mt mình em nm cay đng
H
hênh

Em cũng mun đng lên
Em bi
ết mình có th tr dy
Buông th
thân mình đ tr v
Làm m
t cánh đng xanh mướt
Cho nh
ng ht lúa có gai như hoa hng
Ch
ưa yêu mà chy máu

Các anh đng hôn em
Vì em ph
i no vét sch bùn trong c hng các anh
Mùi c
ng rãnh
Tình s
ca các anh không phi ch các anh mà còn là người y
Núp trong bóng t
i
Mà cũng c
yêu em

Không phi anh cũng không phi người y
Em vén váy
Bay
xu
ng đa ngc
Không có các anh
Nhng chuyn y
Hình nh
ư mi đây anh đã làm mt ln
Anh V
ươn Hi Phòng không biết là anh yêu nên đã dùng ti súng
Còn em không c
n
Em bi
ết anh thích em
V
i nhng món quà anh tng cho em như Hitler đã tng cho người Do Thái
C
i qun áo ra nào
Các anh cũng là ng
ười mà sao ai cũng khiếp s?
Da th
t các anh ri cũng tan biến
Trong h
m m
Em v
n là mt người đàn bà ba mươi by tui
Ch
c phi 7 ln mun chết
Đây m
i là ln th 2
Các anh xô nhau vào xem
Em tr
n trung không phi em dâm đãng
Da c
a em vú ca em
Lông c
a em tóc ca em
Hai đ
u gi xương xu ca em
Các anh đang g
ra nhng ln vi lim khi người ta ướp xác
Em
Da b
c xương nhưng em vn là người đàn bà anh yêu
L
n đu tiên chúng ta làm chuyn y
Các anh l
i chơi trò súng n và vung roi
B
o dâm làm em s
Em ph
i khép cht li hai đùi ngm câm như hến
Th
Hến còn dám đong đưa còn em c khép mình

Chết không có gì là mi
Hi
ếp dâm không có gì là mi
Đàn bà không có gì là m
i
C
i trung không có gì là mi
Các anh làm chuy
n y tht c khôi
Các anh công an
ơi các anh dân phòng ơi
Các anh đi không biết bao gi tr li
Xóm làng em trai gái v
n ch mong
Ch
mong kháng chiến thành công
Các anh v
li em không còn gì
Tò vò ng
i khóc t ti

Các anh v mái m nhà vui
Trai gái ng
m ngùi té xu
Th
ế đy thưa các anh B Đi
Th
ế đy thưa các anh Công An
Th
ế đy thưa các anh Dân Phòng
Nh
ng người ban ngày coi em như k thù
Đ
ến đêm li đè em ra
H
h

Em là cô gái hay nàng Tiên?
Em là con bé b
ng bông vi mm
Em là con bé b
ng vàng ròng
M
t chiu la cháy
Các anh tha h
quy
Thành đám tro

Mi th đã cháy
M
t chiếc tã lót
M
t bánh xà-phòng
M
t búp bê hp háy
M
t chiếc lược con b gãy
Các anh ch
ng thy th gì ca thế lc thù đch b li
Ch
cái chén ăn cơm b v
Nó có ph
i ca thế lc thù đch không anh?
Nó có th
ca đt tay ca anh
C
n thn cn thn
T
tro tàn
M
đang gượng dy
Nhìn anh

Không phi bà má Hu Giang
Làm gì có tù và d
y rúc
M
ch còn cái xác
Cái ch
ết là mt o nh
Mà anh ch
ưa biết
Các anh ch
nghĩ mình đi làm nhim v
Th
ế là xong
Nh
ư mt con rn
Các anh tr
ườn đi và b li các em bé
M
t vết cn và bình sa rng
Các em bé nh
ư cánh hoa hng
N
vào ngày các anh đến
Cũng còn l
i mùi hương và gai làm chy máu
Các anh cũng ch
ng ly thế làm bun
Vng trăng trên cao nhìn xung cũng không ly thế làm bun
Nh
ng đnh s ca các anh như chiếc mũ bo him
Làm b
ng xương
Và máu c
a nhng người đã chết vì T quc
Cho các anh
Cũng không l
y làm bun

Không phi s im lng này mà là mt s im lng khác
Em mu
n chết tr
V
i hi vng hi sinh
Dù không toàn b
thì cũng mt phn
Bóng t
i

Nước trên dòng sông Đung
Ngày x
ưa nhà thơ Hoàng Cm quay chiếc ci xay
N
m go mc
“Em
ơi bun mà chi…’”
Và Lê Đ
t lang thang trong gic mơ đi đng ca ai đó
Méo mó m
t đi

Ôi mùa thu
Các anh s
chôn em như em chôn đng c rác ngoài đng
Hay l
i đi ướt mm ca mt chú chn hoang
C
a Nguyn Vĩnh Tiến đưa anh tr li nhà em?

Mùa thu màu vàng nhng ngn đèn đường
Có nh
ng vách tường trang trí ngâp tràn khu hiu
Đ
ược Trn Dn ra sch như nhng khuôn mt
Nh
ng ct đèn nhng góc ph
N
ơi cái chết suy tàn thng tr
N
ơi con chim cui cùng bay mt
N
ơi ni đau như ct
Làm đôi

Gi đây em cô đơn
Các anh b
đi sau khi đã phóng như mưa
Vào c
ơ th em nhng làn tinh trùng but như làn đn
Không th
sinh ra nhng cô gái hay chàng trai
Cho n
ước Vit
Mà ch
có th sinh ra nhng s phn cúi đu
Nh
ư chiếc lá vch sâu tìm nơi n náu
Và t
ương lai là mt sa mc tàn bo
Em nghĩ không cái gì s
cu ri chúng ta
Nh
ư bóng ti và hơi lnh
Bây gi
em vn còn
N
m nga đây. Mt cánh đng tô hô, m ướt và khn cùng
Nh
ư chưa h anh hiếp dâm em
Hai chân em nh
ư mt em đã khép
Anh
ơi...
LVT
.
Tác gi
gi cho NTT blogKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét