Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Không gì quý hơn…”ấy chết “(!)Xóm tôi chng ai chơi đá gà . Nghèo như bà con thì không nói, ngay giàu như ông đi tá hưu cũng chng mê trò đó. y thế mà my hôm trước, cô Ba v ông đi tá hưu rước đâu v con gà chi nng ti gn 5 kí ,chân cao, to kho, c, ngc, đùi lông tri li nhưng hai cánh lông dy cng làm thng By xe ôm nhy lên xuýt xoa :
“Í mèn ôi …cô Ba tu đâu được con gà kin tướng vy cà ? Mà cô tu cho ai vy, hai cha con ông đi tá hưu đâu có đá gà ?
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ C tu cho b, my hôm na th nào thng ch cũng ti bt gà…
Sáng nay chưa thy ai ti bt , đã thy cô Ba đng trước cng chi xoe xóe :
“ B làng trên xóm dưới, b láng ging láng ti , bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tao có con gà chi mi mua, nó mi lc ban sáng mà thng nào con nào, đa gn mà qua, đa xa mà li, nó dang tay mt, nó đt tay trái, nó bt mt ca bà, thì buông tha th nó ra, có đa nào trót nh tay đánh cp con gà chi ca bà thì hãy banh l tai vch l nhĩ lên mà nghe bà chi đây này… “
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Í mèn ôi…cô Ba chi vn chi vèo , hay thit, gii thit …
Bà Năm c ci tr môi :
“ Gii gì mà gii ? C chưởi theo bài “chi mt gà” Bc kỳ mà !
Thng By xe ôm tò mò :
a…chi mà cũng thành bài ? Thím Năm có biết bài đó không ?
Bà Năm c ci st sng :
“ Biết ch sao không ? Vy nè …
Ri bà véo von :
“ Chém cha đa bt gà nhà bà, chiu hôm qua bà cho nó ăn nó vn còn. Sáng hôm nay con bà gi nó nó vn còn, mà bây gi nó đã b bt mt. Mày mun sng mà vi chng vi con mày, thì buông tha th nó ra cho nó v nhà bà, nhược bng mày chp chiếm, thì bà đào m thng tam t đi nhà mày ra, bà khai qut bt săng thng ngũ đi lc đi nhà mày lên. i cái thng chết đâm, cái con chết xa kia, mày mà giết gà nhà bà thì mt người ăn chết mt, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xung âm ph thì qu s thn linh rút rut ra... 
C quán v tay ào ào. Gã Ký Quèn xua xua tay :
“ Chi vy xưa lm ri…Gi người ta chi khác kìa…
Cô Phượng cave tròn mt :
“ Chi sao anh Ký Quèn ?
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Gi người ta không thèm chi mt gà đâu…chi mt trăm t, ngàn t kìa. Vy nè : “ chi cho tan nát tông môn h hàng cái quân khn kiếp đã ăn ca tau 4 t rưỡi đô la. Bây ăn chi mà ác nhơn ác nghip? Bây ăn bng Hoa sen, bây ăn bng tàu bãi rác, nhà máy đin bãi rác, bây ăn lt đt, bây ăn c ngày ln đêm. Bây ăn cho v (chng) bây xài, cho con bây phá, bây ăn cho ng miếu sp đình, cho m cha bây chết hết đ mt mình bây ngi đó bây ăn. Đ quân ăn chó c lông, ăn hng c ht. Cái quân không s tri đánh thánh đâm. Bây ăn mn răng mà hết bn t rưỡi đô la?
Thng By xe ôm xua xua tay :
“ Chi dài vy lt l tai sao được . My thng tham nhũng phi chi vy nè :” Mm thì như cái c cc li thích ăn tin . Mt thì nhăn nhăn như ln bà già li c thích lên tivi…
Ông đi tá hưu đp bàn quát :
“ Thng By xe ôm kia…ai cho mày văng ca quý ra quán h ?
Thng By xe ôm vênh mt :
“ Tôi văng ca quý cũng chng bng thng trung tá công an Vũ Văn Hiến văng cc vi bà con…”
Cô Phượng cave hi v :
“ Thng đó văng sao vy By
Thng By xe ôm cười hô h :
“ Thì nó văng “ t do…cái con cc …”
Gã Ký Quèn trn mt :
“ Nó chi vy chng hóa ra “ không gì qúy hơn …y chết (!)…
Ông đi tá hưu đp bàn, quát to :
“ Thng Ký Quèn không được xuyên tc by nghen! Tao báo công an còng tay mày.
Thng by xe ôm la chói lói :
“ I chết…anh Ký Quèn nói vy chng đúng sao chú Ba ? Gi chú Ba th không có con cc coi, cô Ba đui chú ra khi giường lin, vy con cc chng quý nht là gì ?”
C quán cười m m. Riêng ông đi tá hưu mt hm hm.

28 -9-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét