Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói yêu nước phản kháng

Trọng Thành
30-10-2012
Phiên tòa x hai nhc sĩ Vit Khang và Trn Vũ Anh Bình va kết thúc sáng hôm nay 30/10/2012. Ging như nhiu người bày t thái đ chng Trung Quc xâm lược mt cách quyết lit trong thi gian gn đây, tòa án Vit Nam li dành cho hai nhc sĩ nhiu năm tù vi ti danh « tuyên truyn chng Nhà nước ».
Bình lun v v án Vit Khang trong bi cnh xy ra nhiu v bt b và kết án tù nhng người bt đng chính kiến ti Vit Nam, t TP H Chí Minh, lut gia Lê Hiếu Đng, nguyên Phó Ch tch Mt trn T quc Vit Nam cho biết ý kiến.
RFI : Xin kính chào luật gia Lê Hiếu Đng. Phiên tòa xét xử hai nhc sĩ Vit Khang và Trn Vũ Anh Bình va kết thúc. Xin luật gia cho biết nhn đnh ca ông v phiên tòa này.

Ông Lê Hiếu Đng : Phiên tòa sáng nay xét x nhc sĩ Vit Khang và nhc sĩ Trn Vũ Anh Bình thì cũng như tt c các phiên tòa khác, như phiên tòa x anh Cù Huy Hà Vũ, hay mi đây x 3 blogger (Nguyn Văn Hi, T Phong Tn và Phan Thanh Hi). Nói là phiên tòa công khai nhưng không khí rt là căng thng.Công an dàn lc lượng ra đ đi phó vi nhng người đi tham d phiên tòa. Nếu đã nói công khai minh bch, ti sao không cho dân người ta tham d ? Và nếu không cho nhân dân tham d, thì ít nht cũng phi cho người thân được tham d. Nhưng gn đây, có hin tượng, ngay c nhng người thân, ví d sáng nay chng hn, nhng người thân ca anh Vit Khang và Trn Vũ Anh Bình li không được d. Tôi nghĩ là điu đó là không có dân ch. Nht là đi vi lc lượng báo chí thì chúng ta c cho tham gia, k c báo chí nước ngoài nói chung.
Nếu nhà nước thy rng vic làm ca mình đúng đn, t tin, thì mình làm công khai minh bch, cho nhiu người tham gia càng tt, thì cái vic làm mình nó sáng t. Còn nếu thy vic làm chưa đ t tin, hay là như thế nào đó, mà li úp úp m m, và dàn hết lc lượng cnh sát công an ra đ ngăn chn, thì tôi cho là cái này rt là « tht chính tr ». Anh có th thng, theo nghĩa nào đó, là x tù người ta. Nhưng cái mt ca anh rt ln, là mt lòng tin ca dân, và nh hưởng đến uy tín ca nhà nước Vit Nam. Nht là trong thi bui này, vn đ nhân quyn, vn đ bo v các quyn t do dân ch ca công dân tt c các nước đang là mt vn đ mà người ta đu rt quan tâm vi xu thế tiến b hin nay.
RFI : Vừa ri, như ông biết, ti Vit Nam din ra mt lot các v xét x hay bt b, vi nhiu án tù vi ti danh chng Nhà nước. Phải chăng có mt ch trương trn áp thc s, mt làn sóng trn áp ca chính quyn đi vi nhng người bt đng chính kiến ?
Ông Lê Hiếu Đng : Tôi cho rng, đng trước đòi hi chính đáng ca người dân, trước phong trào đu tranh vì dân ch, vì tiến b xã hi, đu tranh đ thc hin các quyn t do dân ch ca công dân đã được quy đnh trong Hiến pháp, thì thay vì đáp ng li các đòi hi chính đáng y, cũng như các đòi hi v rung đt ca nông dân, thì chính quyn li dùng các bin pháp trn áp. Bt b, đàn áp, đp vào mt người biu tình, bt người dân, hay đàn áp các cuc đu tranh ca nông dân Văn Giang, Hi Phòng, Nam Đnh… hay mt s tnh đng bng sông Cu Long.
Thế thì cái này đem đến mt hu qu như thế nào, thì chúng ta đã biết rõ. Đó là làm cho lòng dân ngày thêm bt bình, ch nó không đi đến đâu c. Mc du anh dùng nhng bn án nng n đi vi Cù Huy Hà Vũ, đi vi 3 blogger va ri, ri đi vi mt s người đu tranh khác, và sáng nay là Vit Khang. Có tin là 4 năm tù, có tin là 5 năm tù. Còn anh Anh Bình thì 6 năm tù gì đó.
Tôi thy nhng cái bn án đó rt nng n so vi nhng gì các anh, các ch y đã làm. Có l người ta mun dùng các bin pháp phát xít đ mà làm cho người dân, đ làm cho gii trí thc, gii văn ngh sĩ phi s, không hưởng ng phong trào đu tranh vì dân ch, vì tiến b xã hi, đu tranh chng li cường quyn hin nay trên đt nước Vit Nam.
Nhưng tôi nghĩ, dân tc Vit Nam có truyn thng, anh càng trn áp, thì… Mà chính tôi đi làm cách mng, và chính các v lãnh đo cách mng đã nói vi tôi đy : «  đâu có áp bc, thì đy có đu tranh thôi ». Anh dùng cái bin pháp đó thì cũng không th nào dp được phong trào đu tranh hin nay, mà anh phi bng chính nghĩa ca anh, phi bng s minh bch ca anh.
RFI : Thưa ông, va ri ông có nói đến vic tòa kết án hai nhc sĩ thì quá nng so vi hành đng ca h. Không biết như vy ông mun nói rng, h cũng có th b kết mt cái án nht đnh trong chế đ hin hành, hay ý ông mun nói rng, cn phi có mt s khoan hng t phía Nhà nước ?
Ông Lê Hiếu Đng : Tôi có trên tay hai bn nhc ca nhc sĩ Vit Khang. Thì hai bn nhc này không có ni dung gì nghiêm trng c. Bi vì hin nay, còn có nhiu người nói nng n hơn na. Ví d như, tôi đc mt đon trong bài « Vit Nam tôi đâu ? », « Già trẻ, gái trai, giơ cao tay chng xâm lược, chng k nhu nhược bán nước Vit Nam ». Tôi nghĩ có l « Nhà nước » x cái câu sau đy, có đúng không ?
Giơ tay chng « xâm lược », « xâm lược » đây người ta hiu là chng Trung Quc, nhng thành phn hiếu chiến Trung Quc, còn vic « chng k nhu nhược bán nước Vit Nam », thì nếu ai nhu nhược thì người đó phi chu, có phi không ? Nói « nhu nhược » đây anh cho là ám ch Nhà nước mình, vy Nhà nước mình có nhu nhược hay không nhu nhược mà li phi x án ? Nếu chúng ta không nhu nhược, thì bng hành đng ca chúng ta, chúng ta phi chng t là chúng ta không nhu nhược. Chúng ta phi chng minh cho nhân dân biết là nhc sĩ Vit Khang nói vy đy, nhưng tôi không nhu nhược đây, bng các hành đng chng li vic nó bc bách ngư dân này, cho báo chí phn bác li mt cách công khai lun điu hiếu chiến ca bn cm quyn Trung Quc, hay trên báo chí, ví d như t báo Hoàn cu ca Trung Quc chng hn. Thì anh làm như vy, thì làm sao nói anh nhu nhược được ?
Thm chí nhiu người còn dùng nhng ch còn mnh m hơn c Vit Khang na như « hèn nhát ».Nhiu người đây là nhiu quan chc, đng viên cũng dùng ch đó, ch không phi ch là nhng người bình thường đâu. Thì như vy đâu phi là mt ti nng n, thm chí không phi là ti na.Mà đó là mt s phê phán, bng âm nhc phê phán thái đ chưa tha đáng ca Nhà nước mình đng trước hành đng xâm lược trng trn ca Trung Quc.
C nói “ 16 ch vàng, 4 tt “. Cái ming thì nói như vy, nhưng hành đng thì xâm lược. Thm chí còn nhng mưu toan xâm ln trên b, như đưa người vào đng chân nhng v trí chiến lược ca Vit Nam, thm chí lũng đon v mt kinh tế và chính tr na, làm dân Vit Nam phi lo cái đó.
Mà nhc sĩ Vit Khang nói lên cái tâm trng đó ca người dân Vit Nam, nht là gii tr Vit Nam hin nay. Cũng như va ri em Nguyn Phương Uyên b bt, mt s nhân sĩ trí thc chúng tôi đang tính s có mt tuyên b v vn đ này, cũng như tuyên b v vn đ bt b hin nay, đ t thái đ chính tr ca chúng tôi trước nhng hành đng không đúng mc ca Nhà nước.
Trong bài hát th hai : « Xin hi anh là ai ? » « Xin hỏi anh là ai ? Sao anh bắt tôi ? Tôi làm điều gì sai ? Xin hỏi anh là ai ? Sao bắt tôi chng mt chút nương tay ? Xin hỏi anh là ai ? Sao không cho tôi xuống đường đ bày t », tôi thy là, nếu my anh công an, hay Nhà nước chúng ta thy rng, đây là ám ch lc lượng công an, hay là như thế nào thì tôi thy… Mà nói thng là, đy là chưa nói vic công an, quân đi là con em ca nhân dân, là con em ca nhng nông dân, ti sao li đàn áp nông dân Văn Giang, ti sao li trn áp gia đình anh Vươn Hi Phòng ? Ri ti sao li đp vào mt anh Đc (Nguyn Chí Đc) Hà Ni, ri bt nhng người yêu nước Sài Gòn ? Hôm tôi biu tình, tôi chng kiến bt người như bt mt con heo.
Thì nhng câu hi này làm cho nhng người công an phi suy nghĩ. Anh là người Vit Nam, thì anh đng v phía Vit Nam hay phía Trung Quc ? Trong khi mà chúng tôi biu tình chng Trung Quc (gây hn), ch không phi biu tình chng Vit Nam, theo Trung Quc, nhưng mà các anh li đi đàn áp chúng tôi là nhng người đi biu tình, cũng nhưy gi bt b anh Vit Khang và x 4, 5 năm tù. Thế thì anh đng v phía ai ? Anh đng v phía Trung Quc, hay đng v li ích ti cao ca đt nước Vit Nam, T quc Vit Nam ?
(Có) nhng người phi tr li trước lch s, trước nhân dân v vn đ này. Vi vic s dng tòa án, trn áp anh cũng không dp tt được ngn la yêu nước ca nhân dân Vit Nam đâu. Nó s bùng lên thôi ch không th nào dp tt được. Tôi nghĩ như vy.
Vi hai bài nhc này, tôi đánh giá là anh Vit Khang chng có ti gì hết. Các sáng tác ca anh Trn Vũ Anh Bình thì tôi chưa được biết.
Nếu mà vi các bn nhc này mà có ti, thì bn thân rt nhiu người Vit Nam hin nay đang có ti, k c các v lão thành cách mng, như tướng Vĩnh, hay nhng người thường hay phát biu trên các phương tin công khai. Ví d như tôi nói anh Trn Mnh Ho, trước đây là nhà thơ, b đi, đã tng đi chiến đu. Anh y có c nhng bài thơ còn quyết lit hơn c cái này na. Và còn nhiu người na ch không ch có anh Trn Mnh Ho.
Thế thì sao ? Nếu bt thì có l là Nhà nước Vit Nam không đ các nhà tù đ giam cha nhng người yêu nước hin nay trên c nước, trong đó có Sài Gòn – TP H Chí Minh. Ví d như, ký tên vào các kiến ngh va ri, thì có hàng ngàn người, thì anh giam hàng ngàn người đó đi. Nhng tư tưởng này (trong hai bài hát ca Vit Khang) thì cũng như vy đi.
Thành ra tôi cho rng, cái bin pháp trn áp phát xít, bt b giam cm có tác dng ngược, rt là nguy him. Nó rt có hi cho chính quyn Vit Nam.
Vi tư cách mt công dân, tôi đ ngh t ông Tng bí thư cho đến Ch tch nước cho đến các lãnh đo cao cp khác phi xem xét li vn đ này mt cách nghiêm túc, đ mà ngăn chn cái làn sóng, nếu như anh nói có cái làn sóng đó, mà đúng là hin nay có cái làn sóng đàn áp bt b đi vi nhng người yêu nước, đi vi nhng người khác chính kiến.
Chúng ta phi có thói quen như thế gii hin nay là phi tôn trng các ý kiến khác nhau, vn đ khác chính kiến là điu rt bình thường. Min là chúng ta đu tranh trong hòa bình, không bo lc, không gây chết chóc. Chúng tôi phn đi hoàn toàn nhng ai mun gây chết chóc đ máu.
Đu tranh bng tiếng nói, bng biu tình, bng nhng gì mà lut pháp đã cho phép, thì tôi nghĩ rng Nhà nước phi tôn trng. Nếu không, Nhà nước s đy mt s người, vì không có các hot đng…, h li đi vào các hot đng khác, nó ti hi hơn, thì lúc đó là… đó là nhng bt n chính tr hết sc nghiêm trng.
Xin chân thành cm ơn ông Lê Hiếu Đng.


Nguồn: RFI tiếng Việt/ Ba Sàm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét