Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Xuân Quan xuống đồng đầu xuân

Xuân Quan xuống đồng từ mồng 6 tết nhưng hôm nay mới bắt đầu cấy.

Ruộng ở đây là ruộng bà con giành lại sau trận cưỡng chế có lẽ lớn nhất nước ngày 24/4/2012, bà con đã cấy được hai vụ. Sau trận càn, ruộng bị xúc nham nhở, múc đất lên thành từng đống nên bà con phải san gạt lại bằng cào, cuốc rất vất vả. 

Hơn 100 bà con bao gồm cả nông dân hai xã Cửu Cao và Phụng Công (là những xã cũng chung số phận bị lấy đất) sang cấy giúp. Toàn bộ công việc canh tác ở đây là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện chấm công. Mạ đã có bà con huyện Hưng Hà Thái Bình thu gom giúp, chở lên 1 xe vào tối hôm qua.

Chúng tôi, 5 anh em rủ nhau đến với bà con Xuân Quan. Xuống xe, chúng tôi ra thẳng cánh đồng. Không khí xuống đồng thật náo nhiệt, tốp cấy, tốp san ruộng, tốp chở mạ, cờ đỏ cắm khắp các thửa ruộng. Chợt nhớ đến không khí làm hợp tác xã ngày xưa mà Tố Hữu nói đến trong thơ: 

Dân có ruộng dập dìu hợp tác 
Lúa mượt đồng ấm áp làng quê 
Chiêm mùa cờ đỏ ven đê 
Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn. 

Hôm nay đồng đất Xuân Quan cũng có cờ đỏ, cũng náo nhiệt, có khác chăng là dân ở đây mất ruộng (chứ không phải là có ruộng như thơ Tố Hữu) và làm việc tự nguyện, hăng say chứ không vật vờ như xã viên HTX ngày xưa.
Sông Quê xuống ruộng cấy cùng bà conTập kết mạ từ Thái Bình chở đến tối hôm trước


Chuẩn bị cơm trưa cho thợ cấyChúng tôi không thể ở lại ăn cơm trưa với bà con, chủ nhà đành mang đồ nhẹ mời chúng tôi trước khi chia tay (Tại nhà ông Bàn, người bị đánh đau nhất hô, 12/7/2012)


18/2/2013
Tường Thụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét