Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

BÁC ƠI!

( Nhân xem VIDEO Clip:
Dân oan bị chôn sống vì chống cường quyền cướp đất)

Những thằng con của Nhân dân
Sau khi đánh thắng thù gần, giặc xa
Quay về oánh lại dân ta
Tay không tấc sắt, lệ nhoà, máu rơi…

Đứa con hoang hoải trên đời
Một hòn máu đỏ nên người…
Hôm nay
Dùi cui, roi điện, hơi cay
Tàn ác hơn lũ cướp ngày…
Bác ơi!
Bờ xôi ruộng mật hết rồi!
Chúng nó cướp trắng dâng người ngoại bang
Dân oan từng lũ từng đoàn
Kéo ra Hà Nội, tiếng than dậy trời!

Nom kìa! chúng ngả ngớn cười:
- Yêu, Tin cho lắm, đáng đời rồi nha!
Chúng tao do bà sinh ra
Con hư tại mẹ, kêu ca nỗi gì?

- Biết trước, bóp chết quách đi!
Nuôi cho khôn lớn làm gì…
Để nay…
Ới trời cao!
Ới đất dày!...

Ngày 7/10/2013

Thanh Sơn

Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét