Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

MÂM CỖ CHUNG CHO LỀ PHẢI & LỀ TRÁI VIỆT NAM!

Kính gửi:

1/ Đảng cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam, quốc hội Việt Nam!

2/ Lực lượng hoạt động dân chủ Việt Nam!

3/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài!

4/ Nhân dân, chính phủ các quốc gia ASEAN và thế giới!

5/ Các phóng viên, cơ quan ngôn luận Việt Nam và thế giới!

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê, là doanh nhân, là nhà hoạt động vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam, là nhà hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại. Nay qua bài viết này tôi xin đưa ra một số mô hình, chương trình gợi ý cho sự hợp tác giữa hai bên lề phải và lề trái Việt Nam. Trong một số năm gần đây tới nay đã có quá nhiều người Việt Nam quen gọi lề phải là bên đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam, bên lề trái là bên lực lượng hoạt động dân chủ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Từ hơn 10 năm trước lực lượng dân chủ Việt Nam chí có khoảng 100 người nhưng đến nay lực lượng dân chủ Việt Nam đã có hàng chục ngàn người. Lực lượng dân chủ Việt Nam có xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Đã có hàng chục triệu người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài mến mộ, ủng hộ công khai hoặc bí mật đối với lực lượng dân chủ Việt Nam. Chính phủ và nhân dân nhiều quốc gia dân chủ trên thế giới từ những năm qua đến nay ủng hộ nhiệt tình đối với lực lượng dân chủ Việt Nam. Tin rằng không lâu nữa sẽ có một xã hội dân chủ thực sự, toàn diện.

Vào ngày 22/12/1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là tiền thân của chính quyền Việt Nam được thành lập chỉ có 34 người. Vậy mà chỉ 10 tháng sau vào ngày 02/09/1945 đội quân nhỏ bé chỉ có 34 người ấy đã cùng nhân dân Việt Nam làm nên lịch sử là khai sinh ra nước Việt Nam mới. Lực lượng dân chủ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hoạt động công khai hoặc bí mật hiện nay lớn gấp khoảng 1000 lần số 34 người trong tổ chức tiền thân đầu tiên của chính quyền Việt Nam. Lịch sự có thể lặp lại. Rất có thể trong vòng 10 tháng nữa lực lượng dân chủ Việt Nam sẽ làm nên lịch sử đưa Việt Nam đến xã hội dân chủ thật sự, toàn diện.

Từ những năm qua đến nay lề phải và lề trái của Việt Nam đối lập, không hợp tác với nhau. Lề trái muốn lớn mạnh thật nhanh để hủy bỏ sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản Việt Nam. Lề phải thì cố tình bảo thủ không chịu chia sẻ quyền lực lãnh đạo xã hội Việt Nam cho bên lề trái. Đã có không ít người bên lề phải bí mật hoặc công khai bước qua và ủng hộ bên lề trái. Chưa có ai ngoài tôi có ý từ lề trái bước qua lề phải. Tôi muốn gia nhập bên lề phải để giúp cho lề phải sớm cải cách để trở thành lề trái. Lề trái đang lớn mạnh phát triển rất nhanh về thế và lực. Lề phải có xu hướng suy yếu và chuyển hóa ngày càng dân chủ hơn, ít độc tài hơn.

Tại Hoa Kỳ có rất nhiều đảng chính trị nhưng có 2 đảng lớn chi phối xã hội đó là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Tại Pháp hiện nay có khoảng trên 200 đảng . Tại Trung Quốc hiện nay có gần 10 đảng chính trị, nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng mạnh nhất chi phối chủ yếu xã hội. Hiện nay trên thế giới có gần 200 quốc gia theo chế độ chính trị đa đảng, chỉ còn 3 quốc gia độc đảng, độc tài là: Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên. Cu Ba hiện nay bắt đầu chập chững tiến hành cải cách tựa như Việt Nam thời điểm năm 1986. Nhưng Cu ba cải cách dè dặt hơn Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên cũng đang có tín hiệu chuẩn bị tiến hành cải cách. Việt Nam không phải là ốc đảo. Việt Nam ngày càng hòa nhập sâu sắc hơn với cộng đồng thế giới. Xã hội dân chủ là xu thế phát triển toàn diện của toàn nhân loại. Một xã hội dân chủ toàn diện thì đa nguyên, đa đảng là lẽ đương nhiên buộc phải có.

Nếu đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục muốn duy trì chế độ độc đảng độc tài thì xã hội Việt Nam sẽ không chấp nhận, sẽ loại bỏ hoàn toàn vai trò của đảng cộng sản Việt Nam tương tự như cuối thế kỷ 20 hơn 20 quốc gia châu Âu từng loại bỏ hoàn toàn vai trò của chủ nghĩa cộng sản. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam biết điều tự chuyển hóa trở thành một đảng dân chủ thực sự thì sẽ còn có thể tiếp tục tồn tại phát triển trong xã hội Việt Nam.

Theo cách lãnh đạo độc đảng, độc tài của lề phải hiện nay thì cho dù 1000 năm nữa cũng không thể đưa Việt Nam trở thành cường quốc được. Trong năm 2014 một nhóm thuộc lề trái Việt Nam tiến hành tổ chức hội nghị Diên Hồng Việt Nam mới để bàn về những vấn đề cải cách phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Theo kế hoạch nhóm chúng tôi lập ra nếu thực hiện thì chỉ từ 10 năm đến 20 năm Việt Nam sẽ trở thành 1 trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm sẽ đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới. Hiện nay Việt Nam vẫn còn là 1 trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới.

Trong năm 2014 nhóm chúng tôi khởi sự tiến hành nhiều chương trình quốc tế về cải cách phát triển ASEAN và thế giới như sau:

1- Chương trình vận động cải cách Liên Hiệp Quốc.

2- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới.

3- Chương trình vận động thành lập quân đội thường trực chung thế giới theo mô hình mới.

4- Chương trình vận động thành lập an ninh chung thế giới theo mô hình mới.

5- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung thế giới.

6- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung thế giới mô hình.

7- Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chung thế giới.

8- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN.

9- Chương trình vận động thành lập quân đội chung ASEAN.

10- Chương trình vận động thành lập an ninh chung ASEAN.

11- Chương trình vận động thành lập đồng tiền chung ASEAN.

12- Chương trình vận động thành lập chính phủ chung ASEAN mô hình.

13- Chương trình công bố dự thảo hiến pháp chính phủ chung ASEAN.

14- Nhiều chương trình lớn khác nữa cho Việt Nam, ASEAN và thế giới.

Đại đa số nhân dân, doanh nhân Việt Nam hiện nay rất khao khát sự cải cách phát triển để sớm đưa Việt Nam trở thành cường quốc. Bên lề phải quá thiếu người có tài và đức đẳng cấp cao để có thể thực hiện được công cuộc cải cách phát triển nhằm sớm đưa Việt Nam phát triển của dân tộc Việt Nam thì nhân dân Việt Nam có thể nổi dậy. Bài học ở tỉnh Thái Bình khoảng năm 1996 – 1997 là sự báo hiệu ở quy mô nhỏ sự nổi dậy của nhân dân Việt Nam. Trong khoảng năm 2014 đến 2016 nhân dân Việt Nam có thể nổi dậy ở quy mô cả nước để làm cuộc cách mạng nhân dân triệt để, toàn diện nhằm thực hiện thành công sứ mệnh cải cách phát triển Việt Nam sớm trở thành cường quốc.

Tôi đề nghị lề phải hãy mở rộng tấm lòng để sớm bắt tay hợp tác với lề trái để cùng cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Trong lề trái có rất nhiều người có tài cao và đức lớn. Lề phải nên sớm tạo điều kiện cho phép những người bên lề trái có tài cao và đức lớn tham gia bộ máy lãnh đạo cao cấp trong chính quyền Việt Nam.

Những người tài cao và đức lớn bên lề trái khi tham gia chính quyền Việt Nam thì có nghĩa là lề phải cùng lề trái đã cùng ngồi một mâm rồi. Nếu lề phải không chấp nhận ngồi cùng mâm cỗ với lề trái thì một ngày nào đó nhân dân Việt Nam sẽ không còn cho phép lề phải độc quyền ăn mâm cỗ đâu! Khi đó nhân dân Việt Nam sẽ ủng hộ lề trái để mâm cỗ có thể chỉ còn lại lề trái ngồi ăn thôi.

Lề phải tự chuyển hóa thành lề trái và hợp tác với lề trái thì lề phải sẽ an toàn, tiếp tục tồn tại và phát triển lâu dài trong xã hội Việt Nam. Từ năm 1986 đến nay lề phải đã chuyển hóa được một phần. Hy vọng lề phải sẽ chuyển hóa nhanh hơn, toàn diện hơn. Hợp tác với lề trái chứng tỏ lề phải biết cầu tiến, không bảo thủ, văn minh. Nếu không chịu hợp tác với lề trái thì lề phải chắc chắn sớm hay muộn sẽ bị nhân dân Việt Nam lật đổ. Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Lề phải hãy sớm khôn ngoan ngồi cùng mâm với lề trái.

Tôi mong mọi người Việt Nam và bè bạn quốc tế hãy sống theo tinh thần của nhóm chúng tôi là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!

Tôi xin chúc lề phải, lề trái, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, ngày 26/06/2014,

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê,


ĐCNR: 80 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. ĐTCĐ: (08)22245577. ĐTDĐ: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com.

Tác giả gửi cho NTT blog
8 nhận xét:

 1. Nặc danh28/6/14 9:13 CH

  Khùng điên, phá hoại uy tín phong trào dân chủ non trẻ! Tôi rất ngán ngẫm khi thấy blog NTT lại đăng những thứ tào lao như thế này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất tiếc, tôi không chịu sự lãnh đạo của bạn. Bạn ủng hộ dân chủ mà muốn bịt miệng người khác ư? Bạn ngán ngẩm thì đi chỗ khác.

   Xóa
  2. Nặc danh29/6/14 9:33 SA

   "Thứ tào lao" vậy, nhưng còn hơn những thứ "biện chứng" kiểu Vẹt!

   Xóa
 2. Nặc danh29/6/14 1:25 CH

  Nếu 2 lề này cùng ngồi 1 mâm thì chết dân đấy.Đôi lập là đối lâp.Đối lập chinh trị vì đạo lý xã hội .Xin thân trọng khi dùng từ.

  Trả lờiXóa
 3. Người Hà Nội30/6/14 9:37 SA

  Anh Thụy xem ra có vẻ hơi nóng nảy đấy. Giá anh đừng viết: ..."bạn ngán ngẩm thì đi chỗ khác " thì hay hơn
  Nói về "chí sĩ" Lê thăng Long lại còn Lincon nữa chứ. Riêng tự nhận cho mình một cái tên như thế Lê Thăng Long đã thể hiện một tính cách không bình thường, có thể nói là ưa nổi trội (nói theo kiểu dân nam là ưa nổ), Thực tế Long chưa làm được gì cho ra việc cả, việc đưa ra những ý tưởng mà đa phần là viển vông vô vọng thiếu thực tế, Long đã bị nhiều người đánh giá là hâm có vấn đề về thần kinh.
  Những người nói nhiều hơn làm thì thường giá trị nhẹ hều. Chúng ta chỉ thực sự đánh giá cao và trân trọng những con người như Minh Hạnh, Thanh Nghiên, Công Nhân, hay Điếu Cày ... mà thôi.
  Anh Thụy cũng nên công bằng với mọi người. Chúc anh khỏe và luôn vui.
  Anh Thụy đừng xóa còm này nhé. (dân chủ mà)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi chưa bao giờ xóa comment nào có ý kiến trái chiều với thái độ đúng mực. Nhưng việc chê bai dè bỉu tôi cho là không nên. Không nên đứng trên người khác để phán xét. Với Lê Thăng Long, tôi chỉ đăng khoảng 1/10 bài viết của tác giả. Nhân đây tôi xin các bạn lưu ý cho, những bài tôi đăng không có nghĩa là đồng tình với tác giả mà tôi có những mục đích khác nhau.
   (Bạn dặn đừng xóa còm của bạn là không cần thiết)

   Xóa
 4. Tôi rất đồng ý với quan điểm của anh Thụy. Còn anh thăng long, với bài viết lôm côm của mình, ít chữ, và lố bịch,thần kinh, thì mọi người hãy cứ phê phán. Sao lại trách anh Thụy được

  Trả lờiXóa
 5. Nặc danh2/7/14 8:15 CH

  Tôi thấy ông Lê Thăng Long nói có gì sai đâu mà chúng ta la ó dữ vậy? Còn hơn phải suốt ngày nghe mấy thằng điên khác ra rả như vẹt mà phát bệnh!

  Trả lờiXóa