Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Trái đất còn tồn tại bao nhiêu năm nữa?

Trang cuối tuần

Liên Hợp Quốc tổ chức kiểm tra trình độ các nguyên thủ. Đề thi là: Trái đất còn tồn tại bao nhiêu năm nữa?

Mặc dù qui định không được dùng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm nhưng nguyên thủ nước nào cũng lén dùng điện thoại thông minh tra google nên đáp án đều là: Trái đất còn tồn tại 5 tỉ năm nữa.

Người chấm thi phê: Nhìn bài của bạn.

Nguyên thủ Việt Nam tuy không biết dùng mạng nhưng quen đi vay nợ nên tin tưởng ở khả năng tính toán. Bài làm như sau:

Tuổi của trái đất đến nay là 4,5 tỉ năm, nó đã nghiêng đi 23,5 độ.
Vậy mỗi tỉ năm nó nghiêng đi một góc là:
23,5 độ : 4,5 tỉ năm = 5,22 độ
Đến khi sập hoàn toàn thì trái đất còn nghiêng thêm một góc là:
90 độ - 23,5 độ = 66,5 độ. 
Vậy trái đất còn tồn tại:
66,5 độ : 5,22 độ/tỉ năm = 12,7 tỉ năm nữa.

Người chấm thi phê: Thạo bốn phép tính.

NTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét