Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Tận cùng của sự tàn bạo ở Trung Quốc: chính quyền ra lệnh cho xe lu cán bẹp nát một người dân biểu tình đòi đất đai


Mt người dân ti làng Trường Sa, tnh H Nam đã b mt chiếc xe lu cán bp nát theo lnh ca chính quyn đa phương.
Người đàn ông tên là He Zhi Hua, t chi không nhn khon tin bi thường đt đai ít i t nhà nước đ di di khi làng Trường Sa, nơi chính quyn mun thu hi đt đ s dng vào mc đích thương mi.
Ông He Zhi Hua đã phn đi vic di di ca chính quyn, nm ngáng đường trước mt chiếc xe lu.
Phó Th trưởng đa phương đã ra lnh cho người lái xe lu cho xe cán qua, đè nát người ông He Zhi Hua.
Hình nh gây sc cho thy b não ca Zhi Hua b cán nát by, còn cơ th ca ông b rã thành nhiu mnh.

Chính quyn đã đui hết người dân ra khi làng Trường Sa sau khi v giết người tt cùng tàn bo này xy ra.
Chính quyn Trung Quc đã c gng che giu cơ th bp nát ca người đàn ông xu s, trin khai lc lượng gm 200 cnh sát được trang b đy đ đ che đy v giết người, kim soát s căm gin và dp tt kh năng biu tình ca người dân.
(Hình nh gây sc, xin thn trng khi xem)


Dù v giết người tàn bo này đã được bưng bít che giu bi các phương tin truyn thông nhà nước nhưng vn gây nên s căm phn dâng cao trong cng đng mng Weibo, mt phiên bn ca Twitter Trung Quc.
Đã có s ging nhau kinh hoàng gia v giết người dã man này vi v đàn áp ti Qung trường Thiên An Môn năm 1989, khi chính quyn cho xe tăng cán nát nhng sinh viên biu tình.
Li thêm mt ti ác vô cùng kinh tm ca chính quyn Trung Quc.
Thông tin cp nht t: Daily Mail và Infowars .
Nguồn: Tâm Sự Y Giáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét