Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

TÀI SẢN CỦA QUAN CHỨC VN "VI PHẠM NHÂN QUYỀN" CÓ THỂ SẼ BỊ MỸ ĐÓNG BĂNG

Một dự luật vừa được đệ trình lên Thượng viện - Quốc hội Hoa Kỳ nhằm áp đặt chế tài lên những cá nhân nếu bị Tổng thống Mỹ cho là đã dính liếu đến các vụ vi phạm nhân quyền của người Việt.

Nếu được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, luật "S.929: Vietnam Human Rights Sanctions Act", Tổng thống Mỹ sẽ phải đệ trình lên Quốc hội Mỹ một danh sách các cá nhân mà tổng thống xác định là dính líu đến những vụ vi phạm nhân quyền chống lại nhân dân Việt Nam hoặc thân nhân của họ, bất kể việc những vụ vi phạm đó có xảy ra ở Việt Nam hay không.

Những nhân vật có tên trong danh sách này nếu có tài sản hoặc tài khoản đặt ở Mỹ thì tài sản và tài khoản này sẽ bị đóng băng và cấm giao dịch như là một biện pháp "trừng phạt" mà dự luật này đặt ra.

Trích "...Tổng thống sẽ đóng băng và cấm chỉ tất cả các giao dịch liên quan đến tất cả các tài sản và lợi ích của một cá nhân trong danh sách được quy định ở điểm (c)(1) nếu những tài sản và lợi tức đó nằm ở Hoa Kỳ, rơi vào Hoa Kỳ, hoặc nằm ở hoặc rơi vào quyền sở hữu hoặc kiểm soát của một người Mỹ."

Ngoài ra, các quan chức nằm trong danh sách những cá nhân đóng vai trò trong việc đàn áp nhân quyền đối với người Việt Nam sẽ không được đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ. Việc này bao gồm từ chối cho nhập cảnh, quá cảnh hoặc nhập cư đối với những quan chức này hoặc thân nhân của họ.


WH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét